Skauti provedli úklid města, ale odměnu převzalo město

Město Slatiňany děkuje společností Recycling-kovové odpady, a.s.,
Herrmanova 561, 58301 Chotěboř, provozovně Slatiňany za finanč-
ní dar ve výši 10 000Kč. Dar bude použit pro poskytnutí finanční-
ho příspěvku ve stejné výši pro organizaci JUNÁK – svaz skautů
a skautek, středisko Slatiňany. Organizace Junák provedla se svými
devadesáti členy dne 2. března 2014 úklid města. Nasbírala přitom
410kg odpadků a 6 kusů starých pneumatik.*1

Recykling předává starostovi MVDr. Jeníkovi odměnu za úklid, který provedli sklauti
Recykling předává starostovi MVDr. Jeníkovi odměnu za úklid, který provedli sklauti *1

Hlavní důvod této nezvyklé transakce, tedy proč odměna nebyla předána přímo Skautům, byly nadcházející volby do obecních zastupitelstev, po kterých MVDr. Ivan Jeník obhájil post starosty.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.