Od státu přišlo jen 350 roušek, město kupuje, dobrovolníci šijí a skauti roznášejí seniorům

Město dostalo od státu jen cca 350 ks roušek, ty byly ihned předány
zdravotnickým zařízení a lékárně.

Další roušky pořídilo město na vlastní náklad. Těmi byli vybaveny pracovnice domu s pečovatelskou službou, hasiči a zaměstnanci městského úřadu, zaměstnanci prodejen s potravinami, na benzinovou stanici a na poštu.

znak Junáka – skauta

Další látkové roušky šijí dobrovolníci – skauti, sokolové, firmy, MŠ a další občané -a ty pak sami rozvážejí v těchto dnech seniorům. Zatím bylo rozdáno přes 300 ks, ale seniorů nad 65 let žije v našem městě kolem 900.*2

Pokud někdo nemá možnost si roušku opatřit sám, stačí, aby dal vědět, a rouškou ho vybavíme.

Jeden komentář u “Od státu přišlo jen 350 roušek, město kupuje, dobrovolníci šijí a skauti roznášejí seniorům”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.