Skladba směsného komunálního odpadu z domácností ČR

1

Venkovská vs. sídlištní zástavba

2

Frakce (drobný odpad)

Frakce 20-40 mm a 8-20 mm se analyzují do 5 látkových skupin a z podsítných zbytků se odebere homogenizovaný laboratorní vzorek o 20 % hmotnosti. Frakce menší než 8 mm se látkově netřídí. U všech zrnitostních a látkových skupin je měřena hmotnost. Objem se zjišťuje pouze u látkových skupin ve frakci větší než 40 mm a u zrnitostních frakcí.2

  1. Skladba směsného komunálního odpadu z domácností ČR – EKO-KOM (ekokom.cz) 29. 7. 2019[]
  2. Skladba komunálního odpadu v ČR. Libuše Benešová Ústav pro životní prostředí Přírodovědecká fakulta UK – PDF Stažení zdarma (docplayer.cz) Skladba komunálního odpadu vČRLibuše Benešová–Ústav pro životní prostředí Přírodovědecká fakulta UK – 2010[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.