Skládka v Nasavrkách se bude opět rozšiřovat

AVE CZ připravuje již 6. etapu stavby skládky v Nasavrkách.

rozšíření skládky v Nasavrkách
rozšíření skládky v Nasavrkách

Stávající kopec (tzv. skládkové těleso) by měl být prodloužen tentokrát východním směrem, tedy směrem od silnice. Kapacita skládky by se měla zvýšit o 110 tis. tun odpadu, tedy o 10%, což je množství, které se aktuálně na skládku uloží během ca. 2 let (nebo i více, když budeme méně plnit popelnice:). Předpokládaná výška nové etapy bude 46 metrů od země, což je o 6 m více, než je stávající vrchol, což je ale stále v rámci maximální povolené výšky 55 metrů (pokud uvažujeme základnu ve 490 m n.m.).

Z pohledu udržitelnosti krajiny a krajinného rázu je tento projekt hodnocen jako na hranici únosnosti.

Stavba by měla začít letos a být dokončena v roce 2022.

Ročně se na skládku uloží kolem 50 tis. tun, tedy průměrně 60 nákladních automobilů denně, a to ze Slatiňan, z Chrudimi, z Pardubic a dalších měst a obcí. Dosavadní kapacita skládky by stačila do konce roku 2021*1*4, takže po rozšíření by měla dostačovat do konce 2023.

Toto rozšíření skládky zatím nesouvisí s předpokládaným (avšak ještě ne uzákoněným) posunem ukončení skládkování komunálního odpadu z roku 2025 na 2030, mimo jiné i proto, že se nedaří budovat spalovny, jak se předpokládalo.

Jinak další nejbližší skládka je u Hlinska, kam vozí odpad třeba Svídnice.

Uvidíme, jestli doženeme a předeženeme Čáslavskou skládku, kde je uloženo už přes 1,5 mil. tun odpadu a mluví se o tom, že by zde mohlo vzniknout i menší lyžařské středisko.*2

čáslavská skládka ze silnice od Močovic

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.