Téma: Škola blízká přírodě

Základní škola Slatiňany svým školním vzdělávacím programem Škola blízká přírodě a lidem zaměřuje svou pozornost na péči o dobré mezilidské vztahy a úctu k přírodě.1

Jak se nám daří naplňovat jeho část o vztahu k přírodě? Na jedné straně je to práce s přírodovědnými a ekologickými tématy v hodinách, na straně druhé část provozní. V každé třídě se třídí papír a plast, v některých třídách 1. stupně i kompostovatelný odpad. Snažíme se děti vést k šetrnému využívání energií i vody. Naše škola je zapojená do celorepublikového projektu Recyklohraní. Připomínáme si Den Země, v roce 2022 jsme ho věnovali tématice automobilové dopravy a možnostem snížení emisí skleníkových plynů, konkrétně oxidu uhličitého. Během několika dubnových dní jsme v každé třídě sbírali „zelené“ kilometry. Sčítali jsme délky takových tras, které jsme urazili pěšky, na kole, koloběžce nebo hromadnou dopravou. Výsledné kilometry jsme přepočítali na množství ušetřeného oxidu uhličitého. Účastníme se akce Ukliďme Česko.2

Na prvním stupni se rádi učíme venku a často k tomu využíváme školní zahradu a nejde jen o přírodovědné předměty. V roce 2022 naše školní zahrada získala titul ŽIVÁ ZAHRADA. Zahradu se stále snažíme upravovat tak, aby se u nás líbilo co největšímu počtu živočichů.2

  1. Něco o nás a naše vize Domovská stránka – ZŠ Slatinany (zsslatinany.net) 6/8/2022[]
  2. M.Pešatová a R.Ludvíková: Škola blízká přírodě – Ozvěny 7/2022[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.