Škola bude zachytávat dešťovou vodu na zalévání

Škola o prázdninách plánuje instalaci nádrží na zachytávání dešťové vody.

Rada města schválila použití investičního fondu ZŠ Slatiňany ve výši 48.000,- Kč na úhradu dokumentace pro územní souhlas při realizaci stavby Recyklace srážkových vod v ZŠ Slatiňany.1

Jde o je pořízení a instalaci 2 podzemních železobetonových nádrží o objemech 10 a 8 m3; objem navrhl projektant podle velikosti střech a vhodného místa pro umístění nádrží. Jedna nádrž bude u hlavní budovy a jedna u budovy 1. stupně. U 1. stupně se bude zachytávat voda z celé střechy, u hlavní budovy o část do T.G.M. Nádrže budou sloužit k akumulaci dešťových vod pro účel zálivky školní zahrady i okolní veřejné zeleně zejména v období sucha.2

V důsledku toho dojde ke zpomalení odtoku dešťové vody i k podstatné
úspoře pitné vody dosud využívané na zalévání. Škola chce tímto v rámci své filozofie a dlouhodobého trendu vhodně reagovat na postupující projevy klimatické změny a zároveň i přispět názorným činem k ekologické výchově svých žáků.2 A třeba tím inspiruje i některého z občanů k témuž.

V současné době odtéká voda ze střech z budovy 1. stupně pravděpodobně do řeky a z uvedené části hlavní budovy do kanalizace v T.G.M.2 Přitom za dešťovou vodu odváděnou do kanalizace platí právnické osoby normálně stočné. O případné slevě na stočném se bude vedení školy dohadovat s VAKem po instalaci nádrží.

Škola má podanou žádost o dotaci Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021—2027 ve výši 85 % uznatelných nákladů. Stavebním úřadem byl vydán Územní souhlas s umístěním stavby. Realizace je plánovaná na letní prázdniny v roce 2024.2

Zatím škola nepočítá s využitím dešťové vody jako užitkové jako tzv. šedých vod – např. na splachování, to by vyžadovalo rekonstrukci sociálních zařízení, jenže na 1. stupni jsou nová, ale plánuje výhledově aspoň rekonstrukci na hlavní budově spojenou s umístěním nádrže ve dvoře, kde by se akumulovala dešťová voda ze střech orientovaných do dvora.2

  1. Rada města Slatiňany na své 27. schůzi projednala – slatinak.cz[]
  2. ředitel školy Ivo Mandys emailem 4/1/2024[][][][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.