Škola v novém kabátku. Opatření během stavby na malé škole.

Škola se přestala schovávat za roušku z lešení a ukázala se v novém kabátku v barvě vanilkového pudinku ze školní jídelny.

Oprava fasády na hlavní budově se blíží do finále a škola se stává z jednou z hlavních dominant Slatiňan. Navíc se na budově objevilo také jedno překvapení v podobě hodin na průčelí. Dokončovací práce budou ještě probíhat na straně u hlavní silnice.

Školu čeká také rekonstrukce budovy 1. stupně u dětského hřiště. Jedná se o rozšíření prostor školy o tři učebny z důvodu rostoucího počtu žáků. Součástí je modernizace a rozšíření kapacity sociálního zařízení, řešení bezbariérovosti budovy i úprava okolí školy. Tato náročná akce bude probíhat částečně za provozu v průběhu celého školního roku při dodržení maximálně možných bezpečnostních a hygienických opatření. Staveniště bude odděleno od používaných prostor školy. Práce budou probíhat převážně v odpoledních hodinách tak, aby nebyla rušena výuka hlukem. Do budovy se bude vstupovat bočními vchody. Žákovské skřínky budou umístěny na chodbách u tříd. Po nezbytně nutnou dobu probíhající rekonstrukce sociálního zařízení budou žáci střídavě používat zařízení v jiném patře. Žáci budou řádně a průběžně poučováni o bezpečnosti v průběhu stavby.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.