Škrovádský zvon ze zvoničky byl dnes slavnostně požehnán

Na čtvrtek 23.11. bylo již delší dobu naplánováno zprovoznění a požehnání zvoničky ve Škrovádě. Důvodem pro tento termín je svátek svatého Klementa (nebo také Klimenta), kterému měl být zvon a potažmo zvonička zasvěcena, protože je mimo jiných patronem kameníků.

Kvůli zdržení při výrobě zvoničky (onemocněl klempíř), není ještě zcela připravena k ukotvení, tak byl požehnán samotný restaurovaný zvon

Sv. Klement v katedrále Nanebevzetí Panny Marie  v Guadalajaře (MEX)

Mučednický papež z 1. století1 Svatý Klement je díky svatému Cyrilu a Metodějovi prvním světcem uctívaným na našem území a je mu zasvěcen nejstarší kostel u nás, rotunda sv. Klimenta na Levém Hradci. Úcta k tomuto světci u nás přetrvala po staletí. Jeho jméno nese jezuitská kolej v Praze Klementinum, je jedním z hlavních patronů královohradecké diecéze. Dnes jsou světcovy ostatky uloženy v kostele svatého Klementa nedaleko Kolosea. Část ostatků (čelist) je uložena ve svatovítském chrámu v Praze. Zásluhou Karla IV. přibyla v roce 1368 k těmto ostatkům i část řetězu, kterým byl světec připoután ke kotvě. Svatý Klement je vzýván jako ochránce před vodními pohromami, před bouří, bleskem. Je patronem kameníků, kloboučníků, námořníků, města Sevilly a poloostrova Krymu. Nejčastěji bývá zobrazován jako papež nebo v dlouhé římské tunice. Mezi jeho atributy patří kotva, ryba, pramen, moře.2

Slavnosti byl přítomen hlavní iniciátor projektu Jaroslav Koreček, který ji uvedl. Zpěvem doprovázeli hudebníci z chrudimského sboru Slavoj, něco ze své poezie přednesl Zdeněk Jirásek. Byl přítomen i starosta Jan Brůžek, který zvon dovezl od výrobce zvoničky v Hradišti a také pronesl pár slov. Zvon bude do své instalace v nové zvoničce opatrovávat na městském úřadě.

 

Navzdory chladnému větrnému počasí a časné všednodenní odpolední hodině se dostavilo 13 návštěvníků, vesměs obyvatel Škrovádu.

 

Socha světce na svatopetrském náměstí 3

  1. Klement I. – Wikipedie (wikipedia.org)[]
  2. Sv. Klement (Kliment)I. (paxvobis.cz)[]
  3. St Clement – Colonnade Saints (stpetersbasilica.info)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.