Skutečné náklady na vodné a stočné za rok 2019 byly asi o 1% vyšší, než se předpokládalo

Na základě ustanovení 36 odst. 5) zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích.

V uplynulém kalendářním roce 2019 byla uplatňovaná cena vodného a stočného vyšší, než v letech předcházejících (2015, 2016, 2017, 2018).

I přesto jsou skutečně vykázaně jednotkové náklady u vodného vyšší o 0,18 Kč/m3 (0,5% – 41,22 místo 41,05 Kč/m3). Na tento nárůst jednotkových nákladů měla především vliv

 • vyšší cena chemikálii,
 • vyšší náklady na revize technických zařízení,
 • vyšší náklady na ochranné pomůcky,
 • na opravy infrastrukturního majetku vlastními pracovníky a
 • vyšší osobní náklady.

Pitná voda byla 3,276 místo předpokládaných 3,240 mil. m3 (o 1 % menší).

U stočného jsou skutečně vykázané Jednotkově náklady vyšší o 1,26 Kč/m3 (3% – 34,15 místo 32,89 Kč/m3). Na toto překročení měly vliv

 • vyšší náklady na chemikálie Jednak z důvodu vyšších cen a jednak z důvodu vyšší spotřeby. Jednalo se především vyšší spotřebu organického substrátu na snížení dusíku pro splnění stanoveného limitu. Dále byly vynaloženy 
 • vyšší náklady na opravy technologií ČOV Jak vlastními pracovníky, tak s využitím dodavatelských služeb. Taktéž byly za kalendářní rok 2019
 • nově vyměřeny Poplatky z odlehčených odpadních vod z jednotlivých ČOV, které nebyly kalkulovány. Skutečně vykázané náklady za stočné taktéž ovlivnily
 • vyšší osobní náklady,
 • vyšší náklady na ochranné pomůcky a
 • na revize technických zařízení.

Odpadní vody byla 3,167 místo předpokládaných 3,192 mil. m3 (o 1 % menší).

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.