Slatiňáci na krajských kandidátkách

Za dveřmi jsou volby do zastupitelstev krajů. Na kandidátkách se občas objeví jména lidí, které známe osobně. Letos jich je docela dost.  Co to pro nás znamená? Strany hledají kandidáty z měst v kraji mimo jiné v naději, že v daném městě pak získají více hlasů. Ale znamená opravdu lokální kandidát nějakou výhodu pro naše město, pro nás osobně nebo pro kraj jako takový?

Pro mnohé voliče to asi nebude snadné rozhodování, protože v krajských volbách lze volit jen jednu stranu a u ní preferovat max. 4 kandidáty.

Snad nám usnadní rozhodování, když se jich (nás:) zeptáme:

 1. Co podle Vás na kraji funguje dobře a v čem má ještě rezervy?
 2. Jak jste přišel k letošní kandidatuře do kraje, co Vás s vaší stranou pojí?
 3. Co můžete slíbit voličům, když se dostane vaše strana do zastupitelstva?
 4. Co můžete slíbit, když se do zastupitelstva dostanete Vy?
 5. Proč Vy osobně se takto angažujete?

Ivan Jeník

Starosta, místopředseda představenstva VaKu1, krajský zastupitel, veterinář.  V pořadí 7. na kandidátce Koalice pro Pardubický kraj.

 1. Dobře funguje podle mne podpora sportu, kultury a zdravotnictví. Určitě jsou rezervy v opravách komunikací.
 2. Jsem v krajském zastupitelstvu již dvě volební období. Byl jsem osloven, zda bych nechtěl kandidovat potřetí. Pojí mě dlouholetá spolupráce s koalicí.
 3. Pokračování v započaté práci: podpora cestovního ruchu, kultury, sportu, zdravotnictví, ochrana životního prostředí…
 4. Budu hájit zájmy měst a obcí – hlavně podpora oprav a výstavby infrastruktury a ochranu životního prostředí.
 5. Mám z první ruky informace o kraji a kontakt s jeho vedením.

Vít Steklý

IT podnikatel. V pořadí 16. na kandidátce ODS+TOP09.

 1. Myslím si, že jsme se za poslední roky posunuli zejména v oblasti péče o krajinu nebo kultuře. Řadu míst v Pardubickém kraji stojí za to navštívit a budete se tam cítit dobře. Já chci myslet hlavně na budoucnost a využít své zkušenosti z podnikání v IT sektoru. Zavést automatizaci a modernizaci agend, což by vedlo ke zkvalitňování služeb, které kraj i jeho instituce občanům poskytují. A v konečném důsledku samozřejmě i k úspoře finančních prostředků, které se dají vrátit zpět do kultury, vzdělávání nebo zdravotnictví.
 2. V dnešní době se mnohdy síly jednotlivých stran kvůli velkému počtu kandidujících uskupení oslabují. V Pardubickém kraji, kde jsou jedinými sněmovními pravicovými stranami ODS a TOP 09, mi dávalo smysl jejich spojení. Vzhledem k tomu, že se nám tato spolupráce ve Slatiňanech velmi osvědčila, jsem se rozhodl ji prosazovat pro krajské volby. Dávalo perfektní smysl, abych značku ODS+TOP09, která lokálně funguje, podpořil i v širším regionu. Jinak jsem dlouholetým členem TOP09 a věřím, že liberálně-konzervativní politika má budoucnost a má pro lidi smysl.
 3. V prvé řadě postupné prosazování volebního programu, který je dostupný na webových stránkách www.ods-top09.cz. V druhé řadě skutečně pravicovou politiku a pragmatický přístup k záležitostem, které kraj trápí.
 4. V zastupitelstvu města Slatiňany se snažím velmi aktivně iniciovat a předkládat nové návrhy a zasazovat se o jejich prosazování, což si díky mému aktivnímu informování občanů koneckonců může každý dohledat. Úplně stejnou práci bych chtěl dělat i v rámci kraje – tedy být aktivní, předkládat, komentovat, a ne jen sedět na jednáních a přikyvovat.
 5. Mám syna a není mi jedno, v jakém světě prožije svou budoucnost.

Stanislav Šťastný

Místostarosta, ekonom. V pořadí 37. na kandidátce ODS+TOP09.

 1. Jako bývalý zaměstnanec krajského úřadu mohu říci, že na kraji pracuje mnoho erudovaných a pracovitých úředníků a je hlavně jejich zásluhou, že se kraji daří získávat dotace zejména do oblasti dopravní infrastruktury a školství. Rezervu vidím v určité disproporci v rozdělování investic v rámci kraje, kdy je preferováno zejména Českotřebovko a Králicko oproti např. Chrudimsku, což je dáno dominatním postavením socialistického hejtmana Netolického v rámci rady. Pardubický kraj je také bohužel na posledním místě v počtu návštěvníků v republice i přesto, že je tady mnoho krásných míst a památek.
 2. Jsem pravicově zaměřený člověk a sdílím liberálně konzervativní hodnoty, které ODS hájí s poukazem na individuální svobodu a osobní zodpovědnost. Na kandidátku jsem se dostal po oslovení naším lídrem Michalem Kortyšem.
 3. Naše strana, resp. koalice ODS a TOP 09, nabízí voličům realistický program bez populistických slibů a jeho postupné plnění v rámci síly, kterou získá od voličů a následně dle úspěšnosti povolebních vyjednáváních s ostatními stranami. Pevně věřím, že je tu šance vytvořit středopravicovou vládu bez populistů a socialistů.
 4. V rámci svého umístění na kandidátce je nepravděpodobné, že se do zastupitelstva dostanu, nicméně pokud by k tomu přesto díky preferenčním hlasům došlo, tak nechci slibovat, ale konat. Nabízím své dlouhodobé zkušenosti v oblasti školství a investic a své dosavadní zkušenosti ze samosprávy jako místostarosta Slatiňan.
 5. Chtěl jsem jednak podpořit spolupráci pravice ODS a TOP 09, která se již osvědčila u nás ve Slatiňanech a jsem velmi rád, že se tento „slatiňanský model“ podařilo přenést i na krajskou úroveň. Také chci, aby se v rámci kraje nezapomínalo na Chrudimsko včetně Slatiňan a s poukazem na toto je zvoleno i naše místní volební heslo „Slatiňany patří na mapu kraje“.

Ondřej Češík

Atlet, programátor . V pořadí 19. na kandidátce Pirátů.

 1. Dle mých informací došlo ke zlepšení v hospodaření nemocnic. Došlo ke snížení zadlužení kraje. U silniční sítě mě vadí množství suchých stromů okolo silnic a dlouhá doba uzavírek opravovaných silnic.
 2. Krajská politika je už něčím zajímavá. Být na kandidátce dává větší možnost nahlédnout zevnitř. Řekl bych stejný pohled na svět. Samozřejmě pirátská strana není monoblok. Jsou proudy s kterými souhlasím, které mi jsou jedno a s kterými nesouhlasím. Pro mě jsou důležité svobodomyslnost, víra v lepší svět, podpora otevřeného softwaru a hardwaru.
 3. Věřím, že budou naplňovat volební program. V povolebních jednáních se řídit povolební strategií. A že přes všechny starosti, problémy a pochybnosti budou podporovat otevřenost, transparentnost a efektivitu.
  Program ve zkrácené podobě – Pirátské listy strana 5.
 4. V kraji bych se zaměřil na kvalitní zveřejňování informací. Otevření možnosti pro zapojení do záležitostí kraje. Šel bych osobním příkladem. Připravil seznam věcí k řešení a nechal občany z nich vybrat. Zabýval bych se těmi mě nejbližšími a nejdůležitějšími pro veřejnost.
 5. Pro mě byla velkým impulzem ekonomická krize 2007-2008. S nelibostí jsem zjišťoval v jak nestabilním světě žiji. Začal jsem se zajímat a politika je jeden z úhlů pohledu na věc. Druhou motivací je , že zlepšení kvality života je i záležitost kvalitní politiky. A nevidím jinou možnost pro zlepšení než, že se bude politikou zabývat více lidí.

David Bulis

Obchodní ředitel, V pořadí 29. na kandidátce Trikolory.

 1. Pardubický kraj je kraj bezpečný a to je pro normální život velmi důležité. Rezervy jsou jistě v dopravě a pomalé výstavbě obchvatů a také opravě komunikací, dostupnost zdravotní péče, nedostatku startovacích bytů pro mladé rodiny a obecně ubytovacích kapacit pro sociálně slabší občany.
 2. Byl jsem osloven panem Mgr. Hykyšem, předsedou krajské organizace Trikolóry pro Pardubický kraj a jeho výzvu jsem přijal. Jako člen Trikolory jsem předseda MO Slatiňany a člen krajské rady pro Pardubický kraj.
 3. Slíbit mohu cokoliv. Ale vážně; vše vychází z našeho programu. Bránit normální svět. Podporovat pracující lidi a  hájit zájmy naší krásné republiky.
 4. Vždy jasný a konstruktivní postoj k danému tématu. Jednoduché a hospodárné řešení. Především občan našeho kraje musí vědět, že zastupitelé pracují pro něho.
 5. Já osobně plně souhlasím s tím, že je třeba bránit normální svět, řádně hospodařit s penězi daňových poplatníků, zajišťovat lidem takový servis pro život, aby byli hrdí na svůj kraj.

Marie Málková

Důchodkyně, městská radní. V pořadí 43. na kandidátce Trikolory.

 1. Rezervy by se na kraji asi našly ve všech oblastech.
 2. Program Trikolory je mi v hlavních zásadách velmi blízký, proto, když jsem byla Václavem Klausem ml. oslovena, rozhodla jsem se Trikoloru podpořit a to i na krajské kandidátce.
 3. V případě volebního úspěchu je vodítkem pro jednání zastupitele volební program, na který zde samozřejmě není místo.
 4. Já osobně bych se ráda věnovala školství, případně oblasti sociální a jistě by mě zajímalo i hospodaření.
 5. Mé pořadí na kandidátce však jasně ukazuje, že nejde o osobní ambice, ale spíše o podporu nově vzniklé straně.

Jaroslav Slanina

Výpravčí. V pořadí 9. na kandidátce SPD.

Všechno podstatné prý je na plachtách a billboardech SPD.

Který kraj má vlastně SPD na 1. místě?

Robert Koblížek

IT, dispečer, slatinak.cz. V pořadí 15. na kandidátce Východočechů.

 1. Navzdory uspokojivé údržbě silnic a mostů je silniční a železniční infrastruktura na úrovni před 60ti lety nebo i 100, kdy vznikala, dokonce se jí kraj snaží zbavovat. Dále vnímám minimální koordinovanost turistických projektů (nenavazující stezky, vstupné...), nezajímavost hromadné dopravy pro pracující a následně ucpané silnice a parkoviště ve městech, problematická pověst našich krajských nemocnic a téměř neexistující veřejná diskuse o těchto tématech.
 2. Mně osobně uskupení Východočeši pozvalo ke spolupráci teprve loni, takže jsem zatím poznal jen některé lidi z kandidátky, kteří na mě působí otevřeně a důvěryhodně (Hlaváč, Zelinka a Lacmanová). Líbí se mi deklarovaný důraz na transparentnost politiky proti korupci a protekcím, či větší promyšlenost jednotlivých rozhodnutí umožňující efektivnější využití vydaných peněz.
 3. Pokud se někomu tentokrát podaří dostat do zastupitelstva, budeme snad mít příležitost „nahlédnout“ pod pokličku dosavadním stranám, které kraj řídí v až v podezřele velké shodě, ačkoliv některé věci jdou pomalu, zbytečně draze nebo nefungují vůbec.
 4. Vzhledem k preferencím a mé pozici na kandidátce je má účast v zastupitelstvu kraje velmi nepravděpodobná. Ale kdyby přecijen, tak bych se zajímal o pozadí významných rozhodnutí (jako ve Slatiňanech) a snažil bych se zatraktivnit hromadnou dopravu, aby byla pro lidi a ne lidi pro ni.
 5. Znepokojuje mě velký podíl politiků, pro které je pojem „společné dobro“ cizí slovo a dále vysoké preference populistů, kteří slibují cokoliv, i třeba s krajskou agendou nesouvisející, aby pak mohli kupčit se svými hlasy, nemluvě o tom, že někteří pravděpodobně kopou za mocnosti", které i href="http://slatinany.farnost.cz/files/Mitrofanov-O_politice_nasi_a_ruske.txt">vlastní občany berou spíš jako href="https://www.respekt.cz/tydenik/2020/37/cina-vsechno-vidi?gift=xv0cw0i98y">poddané (natož naše)", což mě docela děsí a nechci tomu nečinně přihlížet.

Další strany

ČSSD ani hejtmanova 3PK na kandidátce nikoho ze Slatiňan nemají, STAN mezi uveřejněnými prvními 5 ti  také ne. Agrofert na kandidátce stále pilně pracuje (stav k 20.9.).

 1. informace o společnosti k 2020[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.