Slatiňanská radniční titulomálnie

Češi jsou světoví v hokeji, pití piva a používání akademických titulů. Máme jich hodně, rádi se jimi chlubíme a někdy si s nimi nevíme rady.1

V zaměstnání, obchodě, v rodině, mezi známými nebo mezi sousedy si na tituly ve Slatiňanech moc nehrajeme. Jinak to je však na radnici, kde jsou v používání titulů opravdu důslední. Někdy se dokonce zdá titul důležitější než křestní jméno, např. na prvním zastupitelstvu současného vedení při skládání slibu zastupitelů slib skládali inženýr Koblížek, MVDr. Jeník, magistr Chalupník, bakalář Rulík atd. Podobně v neformálních zápisech ze zastupitelstva je častěji opomenuto křestní jméno než titul. Nicméně učiněné titulové orgie jsme si mohli užít v prosincových Ozvěnách, kdy jsme se v článku Den válečných veteránů dočetli, že věnce k pomníku položili dva magistři a tři inženýři, z toho dva vytunění skrz magistrát z ekonomie, MBA jeden vysloužilý generálmajor, dva desátníci a jeden bakalář. K tomu jim zazpívala diplomovaná specialistka (nebyl by vhodnější Dipl.um.?). Po přečtení čtenáře možná zamrzí, že Lukavice nemá starostu aspoň bakaláře, jako Orel. Uvádění titulů v politice nejen že nedává smysl, ale ani není praktické – hůře se hledá určité jméno v textu i mluvě, dokumenty se hůře čtou – např. v tabulce hlasování  – když se ještě dělalo ručně – byli zastupitelé seřazení podle příjmení, ale uváděni v pořadí titul – křestní – příjmení. V takovém seznamu2 pak vyhledat konkrétního zastupitele není zrovna rychlé, což byl problém při ručním zapisování hlasování, kdy bylo třeba po každém hlasování vyhledat každého zvlášť. Dost to všechny zdržovalo – jednou jsem si to vyzkoušel a nikdy více.

Ale vážně: Co těmi tituly sdělují posluchačům jejich uživatelé? Proč se vůbec tituly používají i mimo jejich obor, jako například ve zmíněné komunikaci samosprávy k občanům? Že by jen taková tradice, zdvořilost či korektnost?

Systém všemožných titulů vznikl kdysi k ukázání společenského postavení a prestiže.345. Úcta k titulům v Čechách je také pravděpodobně ovlivněna historickými vlivy, jako je rakousko-uherská tradice, která vysoce hodnotila formální uznání akademických a profesionálních úspěchů6. Je však tento způsob kastování účelný dnes, kdy máme lepší možnosti, jak zhodnotit schopnost a kompetentnost toho kterého kandidáta? Nezatemňují se tím spíš skutečné schopnosti a zásluhy, nepůsobí to spíš jako sentimentální vzpomínka na feudalismus a společnost rozdělenou do kast nadřízených a podřízených, jako se jí (tedy v mnohem silnější podobě) nemohou zbavit třeba v Indii7?

Zajímavý je vliv titulů na volitelnost: Zatímco inženýři a bakaláři mají o 40% vyšší šance na zvolení, nositelé titulu MUDr. mají šance trojnásobné.8 Také proto se strany snaží získat maximum doktorů na kandidátky i když ti pak v případě zvolení buď odstoupí (Robert Remeš odstoupil hned po volbách 2018 ve prospěch Stanislavy Sejkorové Zastupitelé a radní 2018 – 2022 – slatinak.cz) nebo nemají na zastupitelskou práci čas (Pavel Holeka zvolený roku 2022 za SNK většinu zastupitelstev dosud absentoval z pracovních důvodů, Ivan Jeník často odchází ze zastupitelstva dříve kvůli ordinaci). Anebo že by opravdu lékařský titul 3x více uschopňoval člověka k řízení obce, aby byla dlouhodobě hezká, bezpečná a život v ní příjemný?

V této souvislosti je dobré poznamenat, že „čeští doktoři“ (MUDr., MDDr, MVDr. a JUDr.) jsou magisterské tituly stejně jako Mgr., Ing. nebo MBA (tedy za 5-6 let studia), zatímco v cizině titul doktor obvykle vyžaduje ještě doktorandské studium – u nás zakončené nejčastěji titulem Ph.D.9

Další věc je mnohem větší dostupnost titulů. Za posledních 20 let stoupl počet absolventů vysokých škol Z 17% lidí v ročníku v roce 2001 na 67% v roce 2020, takže dnes vycházejí ze škol 2/3 lidí s nejméně bakalářským titulem, tedy už žádná elita. Dílem to je větší dostupností studia, která souvisí s větším počtem škol navzdory klesajícímu počtu dětí (v roce 2000 promovaly Husákovy děti): školy přibývají, a všechny chtějí uhájit počet studentů a tedy svou existenci a příjmy, proto musí logicky ustupovat z požadavků na studium. Navíc stát požaduje vš. titul od čím dám většího počtu profesí, od zdravotních sester po učitelky v mateřské škole či družině, u mnohých úřednických funkcí, v armádě.10 Není pak divu, že když se ten samý stát pak pokouší přiblížit platy učitelů komerční sféře, že to podstatně zahýbe rozpočtem11.

podíl absolventů na počtu obyvatel ČR toho kterého ročníku (zdroj dat ČSÚ)

V jiných zemích se rádi zdobí odbornými tituly v běžném životě hlavně na východ12 a jih od nás. Naopak v anglosaských zemích13 a ve Skandinávii jsou obecně důležitější odbornost a schopnosti než formální tituly, které se používají spíš jen v akademickém prostředí14 nebo v oboru, kterého se týkají. Například v USA si lékař dává titul před jméno pouze v lékařské praxi, ale v běžném životě používá pouze své jméno15. „V běžné komunikaci bych titulem oslovila snad jen zasloužilého profesora nebo kněze, i když ,otec‘ asi není tak úplně titul,“ směje se Martina Bártová, která několik let pracovala v USA. Vizitkou ozdobenou řadou titulů neoslníte ani Japonce.1

Uvádění nerelevantních titulů není slabost jen Městského úřadu – tohle viselo před vánoci na vývěsce u evangelického kostela (:

Zkrácená verze článku byla poslána do březnových Ozvěn, ale redakční rada ji odmítla zveřejnit. Většina členů redakční rady vyjádřila názor, že článek patří spíše na sociální sítě, že radniční zpravodaj slouží k uveřejňování faktických skutečností.16

 1. Tituly: Češi si na ně dost potrpí – iDNES.cz[][]
 2. ukázka ručního zápisu hlasování[]
 3. Vyznat se v titulech je v Česku složité. Italové si s nimi hlavu nelámou – iDNES.cz[]
 4. Akademické tituly mimo profesní oblast (openai.com)[]
 5. Češi prý milují tituly snad víc, než Rakušané – Czechs and titles | Radio Prague International[]
 6. Search (bing.com)[]
 7. Systém kast v Indii vzdoruje už 70 let. Změnu pravděpodobně nepřinese ani nová vláda | iROZHLAS – spolehlivé zprávy[]
 8. Individuální charakteristiky kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí a jejich vliv na volební výsledky JOSEF BERNARD Katedra sociologie, FF Univerzity Hradec Králové The Personal Characteristics of Candidates in Municipal Elections and Their Effect on Election Results (cas.cz)[]
 9. Jak správně číst tituly? S naším návodem se ve světě akademiků neztratíte – StudentMag[]
 10. Společnost (ne)vzdělanosti – Fokus Václava Moravce | Česká televize (ceskatelevize.cz)[]
 11. Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun, což je o o 3,9 miliardy korun víc než loni (pro srovnání – např. na obranu jde 151 mld. Kč, důchody 671 mld. na 2,8 milionu starobních a pozůstalostních důchodů – i důchody byly a jsou součást rozpočtu). Podle odborů by zlepšení platových podmínek těchto pracovníků vyšlo na čtyři až devět miliard korun. Do mateřských, základních, středních a vysokých škol dochází kolem 2 mil. dětí a učí je ca. 165 tis. učitelů – Pondělní stávka pracovníků vzdělávacích zařízení ve Slatiňanech – slatinak.cz[]
 12. Russian forms of addressing – Wikipedia[]
 13. Chat Bingu s GPT-4[]
 14. Bing Chat with GPT-4[]
 15. Bard (google.com)[]
 16. JŠ email 22/2/2024[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.