Slatiňanské noviny: Nájemníci odmítají podepsat nové nájemní smlouvy

Před letními prázdninami přišel nájemníkům bytových domů na Starém náměstí, které jsou ve vlastnictví města, dopis od Hospodářsko správního odboru města Slatiňany. Přílohou dopisu byly nové nájemní smlouvy a pokyn, do kdy je nutné nové nájemní smlouvy doručit zpět podpisu pana starosty.

Část nájemníků smlouvy podepsala a odeslala na úřad. Ovšem velké skupině nájemníků se situace nelíbila. Pozastavovali se nad tím, proč mají podepisovat nové nájemní smlouvy, když původní smlouvy na byty jsou platné. Bylo jim divné, že se změny, na které úřad poukazuje, neřeší dodatkem původních smluv. Proč je úřad nutí podepsat smlouvy nové?

(…)

Nicméně celá tato situace by nevznikla, pokud by úřad postupoval jinak a vůči nájemníkům vstřícněji. Jistě by šlo připravit průvodní dopis, kde by bylo vše srozumitelně a řádně vysvětleno. Ještě lepší by bylo nájemníky na tuto situaci připravit osobním jednáním. Otázkou je také načasování celé „akce“ před prázdninami a dobou dovolených. Součástí „novinek“ bylo také zaplacení dvojího nájemného, aby se srovnaly platby a neplatilo se zpětně, ale předem, což může být pro někoho velmi nepříjemný neplánovaný výdaj, který by šel včasnou komunikací lépe řešit a nájemníci se mohli na tuto okolnost připravit.

Ocitujeme závěr dopisu, kterým úřad odpovídá na nesouhlasné stanovisko nájemníků.  „Pokud nebude nová nájemní smlouva podepsána oběma smluvními stranami, bude věc předána příslušné advokátní kanceláři, zastupující Město Slatiňany, k podání návrhu na žalobu u soudu.“

(…)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.