Co řešili zastupitelé na posledním jednání

Ve středu 10. dubna 2019 se konalo v zasedací síni Městského úřadu ve Slatiňanech 4. zasedání zastupitelstva.

Jedním ze dvou bodů, které vzbudily větší diskuzi se stala zamýšlená rekonstrukce pravobřežní zdi pod jezem na Podskále.

Zastupitelstvo se na základě uvedených skutečností rozhodlo pověřit MÚ v jednání a zorganizování schůzky se zástupci Povodí Labe, se zástupci samosprávy a s členy výboru pro životní prostředí.

Druhým živým tématem byla diskuse o pořízení audio záznamového zařízení pro jednání zastupitelstva města.

Na začátku je třeba říci, že 19 zastupitelů z 21 souhlasí s tím, aby byly takové záznamy prováděny, 2 zastupitelé se hlasování zdrželi. Velký nesoulad ale nastává ve finanční otázce. Je mono možností, které se zvažují. V první řadě drátová nebo bezdrátová.

 

Zastupitelstvo odhlasovalo, aby byl proveden průzkum z kterého vyplyne, zda by vůbec o nahrávky ze zastupitelstev byl zájem.

 

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.