Slatiňany podporují výstavbu spalovny v Opatovicích

Rada města (pouze hlasy SNK) schválila Memorandum o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového hospodářství mezi městem, společnosti AVE a Elektrárny Opatovice nad Labem, týkající se podpory výstavby spalovny odpadu.

Hlavním předmětem memoranda je propagace výstavby spalovny ze strany zúčastněných obcí (kap. II odst. 2).

Spalovna totiž čelí několika výhradám:

  1. Bude tak velká, že bude muset svážet odpad nejen z Pardubického, ale i z okolních krajů1.
    1. Někteří radní chtěli vědět, že několik desítek kamionů denně, které budou vozit odpad do spalovny z Vysočiny, nezatíží zbytečně a příliš komunikace města, což se tedy vyřešilo spuštěním obchvatu.
    2. S velikostí také souvisí koncentrace znečištění ovzduší, které v okolí Pardubic už tak je vysoké.
  2. Spalovny jako takové ztěžují recyklaci a redukci odpadu, protože pro svůj provoz, aby se vyplatil, potřebují odpad, který se jinak dá třídit (papír, měkké plasty a bioodpad). Naopak odpad, který třídit nejde velkou výhřevnost nemá a je třeba ji nahrazovat plynem. Existence spalovny pak nemotivuje producenty odpadu (ani politiky) řešit primárně recyklaci a redukci odpadu.
  3. Tepelná kapacita spalovny bude jen zlomek končící elektrárny1, takže po útlumu výroby elektřiny v elektrárně stejně nenahradí vytápění horkovodem Hradce, Pardubic a Chrudimi a bude nutno hledat jiné řešení.
  4. Spalovna nebude vybudována mimo prostoru elektrárny, takže místo aby jedno nové zařízení nahradilo dosluhující jiné, vzniknou dvě a stejně bude třeba řešit, co s elektrárnou.
  5. Je zde podezření, že memorandum slouží než k partnerství spíš k prosazení svého záměru na katastru obcí, které s ním nesouhlasí (Opatovice, Čeperka).

Na druhou stranu je pravda, že spalovny jsou nedílnou součástí odpadového hospodářství na Západě již delší dobu v mnohem větším celkovém podílu, než je aktuálně v ČR.

Memorandum bylo v radě už jednou v lednu, kdy bylo odloženo.

  1. Opatovická elektrárna spěchá se spalovnou. Kapacita je ale 10x větší, než produkce okolních měst a tepla nedodá ani 1/10 co nyní elektrárna. – slatinak.cz[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.