Slavnostní zahájení stavby, stavět budou M-Silnice a Eurovia

Dne 9. 5. 2019 zahájil KÚ PK stavební řízení na celkem 19 stavebních objektů včetně hlavní trasy. Řízení se dále týkalo mostů, odvodnění či protihlukových stěn. V 06/2019 byly dokončeny výkupy pozemků.

Dne 9. 7. 2019 bylo zveřejněno vydané SP.

Dne 23. 8. 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby a

dne 16. 10. 2019 vypršela prodloužená lhůta pro podání nabídek.

Celkem se o stavbu ucházelo šest sdružení firem. Všichni zájemci nabídli záruční lhůtu v délce 84 měsíců. Hodnotící komise nabídky posoudila a doporučila uchazeče, s nímž byla uzavřena smlouva. Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo 18. 12. 2019. Ke zprovoznění stavby má dle smlouvy dojít za 24 měsíců.

Na 4 a půl kilometru dlouhé druhé části obchvatu budou 4 křižovatky a 7 mostů. Součástí jsou i protihluková opatření. Bude to stát 446 000 000 Kč a hotovo má být do konce roku 2021.

Centrální komise ministerstva dopravy z nabídek jako nejvýhodnější vyhodnotila tu, kterou předložily firmy M-Silnice a Eurovia. *1

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.