Návrh: Sledovat % plnění jednotlivých kapitol rozpočtu

Jedna z nezdravých tendencí při tvorbě rozpočtu je snaha jednotek „nafukovat“ své potřeby, aby jim příště nebyl krácen. Hlavně v položkách, které se hůře hodnotí. To lze částečně ošetřit tím, že lze průběžně sledovat, jak se z dotyčné kapitoly průběžně čerpá. Pokud má ve 3/4 roku vyčerpáno např. 30%, tak je to přinejmenším podezřelé.

Nicméně dělat to ručně navíc k účetnictví je dosti pracné, ideální je, když je tato funkce propojená s účetnictvím, které tyto informace má a do kterého se průběžně zadávají.

Rozklikávací rozpočty některých obcí tuto funkci mají už zapracovanou:

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.