Slib zastupitele

Složení slibu členy zastupitelstva: Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzve přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozorní přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhne tak, že předsedající přečte slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích:

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města Slatiňany a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

a jmenovitě vyzve přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.