Téma: Smekal Raimund August

* 1863 Čechy pod Kocířem  + 1937

Manažer s odbornými znalostmi uplatňující se jako vynálezce, konstruktér a výrobce hasičské techniky.*1

Smekal byl potomkem rodiny Smékalů, vyrábějících hasičskou techniku a hasební prostředky od počátku 19. století v továrně v Čechách pod Kosířem.*2

Roku 1907 zakoupil  R. A. Smekal ve Slatiňanech strojírenský podnik (dnes Kobit) na hasicčskou techniku, který přejmenoval na „Slatiňanská továrna automobilů R. A. Smekal“*2 a zmodernizoval.1 Podnikání firmy Smekal ve Slatiňanech popisují dvě samostatné publikace „Firma Smekal“ od J. Jendřišáka. R

hasičské stříkačky

Pro ilustraci přetiskujeme tři typy vývojových stříkaček jeho provenience. Jsou zachyceny na obr. 4, 5 a 6 a opatřeny doprovodným textem. V roce 1937 Smekal zemřel a vdova svěřuje vedení závodu ing. Potůčkovi, který ho v roce 1940 od ní odkoupil a stává se jeho majitelem.

Továrník Smekal byl velmi činorodý člověk, ve svém oboru pracoval plných 50 let svého života. Životním posláním pro něho byla služba hasičskému fenoménu, zachraňující hodnoty a životy, v níž plně uplatnil své tvůrčí schopnosti a zároveň byl výrobcem této techniky pro hasičské sbory v republice. Mezi odběrateli měl dobrou pověst. Do hasičských periodik (odborných časopisů) např. Hasičských rozhledů napsal desítky článků, často doplněných vyobrazením popisované techniky. V původním znění je cituje výše zmíněná publikace J. Jendřišáka.

Ke studijním účelům pro nové adepty povolání vydal odborné spisy např. Nauku o hasičství, Přístroje do kouře, Lučba v hasičství a Parní stříkačka a její obsluha. Továrník Smekal si cenil práce dělníků ve své firmě a pro kvalifikované zaměstnance postavil rodinné domky (16).

V období hospodářské krize na počátku 30. let minulého století nebyla práce nikdy přerušena, takže nemusel z řad dělníků nikoho propouštět. Přestože bylo zakázek méně, výdělky zajistily všem dobré životní podmínky i jejich rodinám.

náhrobek R A Smekal

V roce 2007 byl zrušen jeho hrob na slatiňanském hřbitově, na kterém byl epitaf „R. A. Smekal (1863–1937) byl zakladatelem a průkopníkem českého hasičského průmyslu“. Ostatky zesnulého exhumovány a přemístěny do jeho rodné domoviny v Čechách pod Kosířem, kde jsou pochováni jeho předkové. Podobiznu továrníka Smekala vidíme na perokresbě s jeho parafou, nápis na dnes zrušeném hrobu je na obr. č. 2.*1

 

 

  1. www.kobit-thz.cz – o společnosti[]

Odkaz: *1 Ozvěny 6/2020: M.Vorel – R. A. Smekal (1863–1937) byl zakladatelem a průkopníkem českého hasičského průmyslu

Odkaz: Regionální historikem P. Kobetičem  *1

Odkaz: *2

Jeden komentář u “Téma: Smekal Raimund August”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.