Smí úřad účelově upravovat úřední hodiny?

Závěr

  1. Přípustnost uspořádání „společné snídaně úředníků“ v pracovní době závisí na jejím charakteru, přičemž pouze v případě jejího výlučně soukromého charakteru lze spatřovat rozpor se zákonem o úřednících.
  2. Za dřívější uzavření úřadu z technických důvodů odpovídá tajemník obecního úřadu, přičemž však toto uzavření úřadu samo o sobě nevyvolává porušení zákona ani jiného právního předpisu.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.