Smlouva na sběrný dvůr konečně uzavřena za téměř 300 Kč/os.rok . Ale mohlo být hůř.

Po téměř dvouletém vyjednávání byla uzavřena nová smlouva na sběrný dvůr. Jednání vyvolaly vyšší mzdové náklady, vyšší výdaje za odpady a inflace. Zatímco dosud vycházela roční cena sběrného dvora kolem 169Kč/osobu, letos to bude kolem 280Kč, což je téměř polovina poplatku za odpady.  Ale kdyby byla schválena první nabídka, vycházel by jen sběrný dvůr kolem 460Kč (!). Nabízí se tedy otázka, jestli stávající způsob produkce a likvidace odpadu je udržitelný.

Výběrové řízení z roku 2015 na sběrný dvůr s vítězem Recycling-kovové odpady a.s. bylo uzavřeno na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. Cena se skládala z paušálu 19 643 Kč měsíčně + cena za reálně odvedené komodity. Skutečné roční náklady hrazené rozpočtem města tak kdysi činily cca 700 000 Kč.

V roce 2019 žádal sběrný dvůr o navýšení cen za komodity s odůvodněním růstu přímých a nepřímých nákladů způsobených zejména inflací, růstem ceny komodit a mzdovým nákladů, což ovšem zákon o veřejných zakázkách Radě města neumožňuje. Ze strany Recycling-kovové odpady a.s. tak ke konci roku 2019 došlo k podání výpovědi. Na základě této skutečnosti Rada města rozhodla o vypsání nové veřejné soutěže s cílem nadále zabezpečit tuto službu občanům Do soutěže s parametry původní zakázky se přihlásil pouze Recyckling-kovové odpady s nabídnutým paušálem 96 800 Kč/měsíč + cena za reálně odvedené komodity, což by kvalifikovaným odhadem znamenalo roční náklady ve výši cca 1 900 000 Kč, tj. nárůst o 171 % oproti původní smlouvě.

Na základě schváleného rozpočtu a závěru hodnotící komise Rada města soutěž zrušila a rozhodla o vypsání nové s pozměněnými parametry. Před vypsáním nové soutěže byly provedeny v rámci zákona o veřejných zakázkách předběžné tržní konzultace s potenciálními uchazeči – Recycling-kovové odpady a.s. a Technickými službami Chrudim 2000 spol. s ro. Tyto konzultace byly podkladem při tvorbě parametrů nové soutěže s cílem podat adekvátnější nabídku vyhovující schválenému objemu finančních prostředků rozpočtu města.

Objemný odpad

Po dobu než byly připraveny veškeré parametry výběrového řízení a sama soutěž, probíhal provizorní provoz omezený pouze na páteční a sobotní dny. I přes předběžnou tržní konzultaci, kde uchazeči mohli do určité míry zasáhnout do parametrů soutěže, se do nové soutěže nepřihlásily technické služby Chrudim. Jediným uchazečem byla opět společnost Recycling-kovové odpady a.s. s nabídnutou paušální cenou 36 300 Kč/měsíč + cena za reálně odvedené komodity. Při přepočtu dle hodnot z předchozích let se dostala nabídka na přibližnou celkovou cenu cca 1 200 000 Kč, což je výše, která zhruba odpovídá schválenému rozpočtu. Bohužel je ochuzena o některé původně plánované služby a nepočítá s trendem růstu množství odpadu. Otevřela se tak diskuse nejen na Výboru pro životní prostředí, ale i na Zastupitelstvu, přičemž bylo 15 hlasy (4 proti) doporučeno vysoutěženou smlouvu uzavřít.

Roztříděné odpadky zachycené na mříži před turbínami

Počet obyvatel našeho města se pohybuje kolem čísla 4 150. Určitým pohledem lze tedy říci, že z poplatku za komunální odpad v letech 2015 až 2019 byla dotována služba sběrného dvoru za každého poplatníka částkou 169 Kč ročně. U nové smlouvy platné od července 2020 se tak dostáváme na částku 289 Kč na občana za rok. Z Vašeho poplatku za komunální odpad (600 Kč) se tak jedná téměř o polovinu celkové částky přes to, že mnozí z vás sběrný dvůr za celý rok ani nenavštíví. Rada města společně s Výborem pro životní prostředí tak budou nyní přemýšlet nad limity maximálního množství, které bude možné bezplatně odevzdat s cílem snížit celkové náklady na poplatníka za sběrný dvůr a vyhnout se tím do budoucna razantního růstu poplatku za komunální odpad.

Limity bezplatného sběru pravděpodobně budou nastaveny na jednotlivé komodity a poplatníka (podobně jako tomu je například v Chrudimi). Při překročení limitu na poplatníka bude odběr odpadu zpoplatněn dle aktuálního ceníku, který je dostupný na webu https://www.kovove-odpady.cz/ – slatinany.

Otevírací hodiny sběrného dvora jsou v PO, ÚT, ČT, PÁ od 7.30 do 16.00, ST od 7.30 do 18.00 a SO od 7.30 do 12.00. Otevírací doba během svátečních dnů, případně během nenadálých situací (nouzový stav, …) budou s předstihem avizovány prostřednictvím komunikačních kanálu města.

Jeden komentář u “Smlouva na sběrný dvůr konečně uzavřena za téměř 300 Kč/os.rok . Ale mohlo být hůř.”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.