Smlouva o administraci dotace rekonstrukce Klášterní a zbrojnice

Rada města Slatiňany projednala na 108. schůzi dne 11. 6. 2018

Smlouvu o dílo na administraci dotace na akci „Slatiňany – re-
konstrukce části ulice Klášterní včetně úprav křižovatek Tyršova/
Nádražní a Tyršova/Palackého“

Smlouva  o  dílo  na  administraci  dotace  na  akci  „Rekonstrukce
hasičské zbrojnice ve Slatiňanech“

Odkaz: Ozvěny 7/2018

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.