SNK – volební program 2014

„Víme co, víme jak a máme chuť pracovat“  

„Chceme vytvářet podmínky pro kvalitní život
ve Slatiňanech, nechceme dělat politiku.“

Naše plány pro práci v zastupitelstvu

V zájmu pokračování rozvoje města Slatiňany chceme navázat na dosavadní činnost místní
samosprávy a v mnohých oblastech posunout dění tím správným směrem. Proto jsme se všichni
shodli na tom, že

mezi naše priority bude patřit:

 • srozumitelné a transparentní hospodaření města
 • koncepční a vyvážená podpora všech místních částí Slatiňan (Kochánovice, Kunčí, Podhůra, Presy, Slatiňany, Škrovád, Trpišov)
 • podpora volby „zmocněnců“ místních částí pro efektivní spolupráci s městským úřadem
 • konstruktivní spolupráce se všemi, kterým není osud města lhostejný a kteří jsou schopni vidět zájmy svých spoluobčanů dnes i v budoucnosti
 • zachování příznivého vztahu obce ke všem školským subjektům a podpora jejich rozvoje
 • zvýšení kapacity MŠ s cílem uspokojit poptávku rodičů a dětí ze spádové oblasti
 • výměna oken budovy ZŠ, podpora rozvoje a zlepšování podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ
 • systematická podpora zájmových organizací působících na území města formou příspěvků na činnost a spolufinancováním jednotlivých akcí dle jasně stanovených pravidel
 • podpora aktivit vedoucích ke vzniku nových pracovních míst na území obce
 • hledání nových možností pro rozvoj bytového fondu ve Slatiňanech
 • využít možnost získat finanční prostředky z fondů EU pro město i místní organizace
 • pokračovat v úspěšném získávání finančních prostředků ze státních dotačních programů
 • bojovat proti černým skládkám a chránit tak životní prostředí, vytvářet podmínky k třídění
  komunálního odpadu, zavést systém likvidace bioodpadů
 • pokračovat ve spolupráci s Městskou policií Chrudim
 • oprava lávky ve skalách a oprava obecního domu ve Škrovádě, postavení chodníku ke křížkům
 • obnova chodníků ve všech místních částech a budování nových v místech, kde dosud chybí
  a jejich stavba je smysluplná
 • zahájení budování kanalizace v Trpišově a současné řešení protipovodňových opatření
 • vyřešení problému rekonstrukce prodejny v Trpišově (v souladu s připomínkami místních občanů) a realizace vybudování hřiště za tímto objektem
 • řešení protipovodňových opatření v Kunčí a příprava budování kanalizace v této části
 • podpora budování cyklostezek na katastru města
 • realizace poslední etapy budování kanalizace ve Slatiňanech
 • zefektivnění a systematická obnova místního veřejného osvětlení (vznik úspor)
 • revitalizace rybníčku u nádraží (včetně jeho okolí)
 • podpora prezentace Slatiňan jako cílového místa cestovního ruchu
 • podpora pořádání tradičních i nových akcí ve Slatiňanech (kulturní, sportovní, školní, hobby,….) s cílem být městem s občansky aktivním obyvatelstvem
 • pokračovat v rozvoji a údržbě plovárny
 • pokračovat v budování prvků pro posílení bezpečnosti dopravy na komunikacích
 • navrhnout a zrealizovat úpravu kruhového objezdu (šišák) atd.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.