kamenický workshop Hledáme nového Michelangela

Tradiční sochařský workshop pro děti, tento rok pod názvem Hledáme nového Michelangela ve škrovádských skalách.

Místní malíř Jaroslav Koreček z Okrašlovacího spolku Škrovád a hořický sochař Jan Pospíšil vytvoří spolu s dětmi několik drobných pískovcových plastik.

Tento rok pořadatelé připravili pro mladé zájemce téma „domovní znamení“. Pod vedením zkušeného sochaře si mladí adepti sochařského umění zkusí vytvořit dle vlastního návrhu plastiku domovního symbolu, tak jak je známe ze starých městských domů.

Pokračování textu kamenický workshop Hledáme nového Michelangela