Tříkrálová sbírka 2019

Tradiční koledování tří králů se bude ve Slatiňanech konat první sobotu v roce. Koledníci z řad skautů, místních křesťanů a dalších dobrovolníků budou procházet městem a přát nový rok. 

Skupiny budou mít zaplombovanou pokladničku, do které bude možné darovat finanční příspěvek na aktivity neziskové organizace Farní Charita Chrudim.

Začátek bude v 9.00 hod. v kostele s požehnáním koledníkům. Fara bude pro koledníky a pomocníky přístupná na občerstvení a převlečení od 8.00 hod.


Ve Slatiňanech chodilo 10 skupin, které vybraly 51 597 Kč. V předchozích letech se vybralo:

2014 2015 2016 2017 2018
39510 36272 45480 37973 53111

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.