Tříkrálová sbírka 2023

Tradiční koledování tří králů se bude ve Slatiňanech letos konat druhou sobotu v roce. Koledníci z řad skautů, místních křesťanů a dalších dobrovolníků budou procházet městem a přát nový rok. 

Skupiny budou mít zaplombovanou pokladničku, do které bude možné darovat finanční příspěvek na aktivity neziskové organizace Farní Charita Chrudim.

V infocentru Města Slatiňany je pokladnička, do které můžete přispět již nyní na Tříkrálovou sbírku.1


(aktualizace 27/1/2023)

Ve Slatiňanech vyrazilo do ulic 39 koledníků. Podařilo se vybrat 
78 597 Kč. Koledovalo se také v blízkém Trpišově a Kunčí.2

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 plánuje Oblastní charita Chrudim využít na rozvoj svých služeb, a to především domácí hospicové péče, domácí zdravotní péče a na nákup a opravy automobilů do terénu. Tradičně využije finanční prostředky také na pomoc potřebným rodinám a občanům z regionu a na podporu činnosti dobrovolnického centra.2


(Aktualizace 14.3.2023)

Na našich webových stránkách v rubrice Tříkrálová sbírka lze najít další informace:

https://chrudim.charita.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka/

https://chrudim.charita.cz/trikralova-sbirka/zamery/

https://chrudim.charita.cz/trikralova-sbirka/vysledky/

Promítání v chrudimském kině pro koledníky uhradila Oblastní Charita Chrudim. Velmi si vážíme času a úsilí, které koledníci sbírce věnují. Jedná se o formu poděkování, která se setkala s pozitivní odezvou.3

  1. hlášení MR 1.4.2023[]
  2. Ozvěny 2/2023[][]
  3. Roman Pešek, ředitel chrudimské Charity[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.