Sociální pohřby

Pokud mrtvý nemá žádné blízké, kteří by jej pohřbili dobrovolně, vypraví mu obec, na jejímž území byly nalezeny ostatky, sociální pohřeb (občas označovaný jako obecní). V tomto případě všechny náklady spojené s jeho smrtí hradí obec, která o jejich zpětné proplacení požádá dědice nebo Ministerstvo pro místní rozvoj. Všechnu potřebnou dokumentaci pošle buď dědici, nebo do datové schránky ministerstva. K sociálním pohřbům může dojít i pokud se nesjedná pohřeb do 96 hodin od oznámení úmrtí, či pokud se do týdne nezjistí totožnost zemřelého. V těchto případech mohou o ostatky zažádat i anatomické ústavy, ale pokud o ně neprojeví zájem, čeká vystrojení sociálního pohřbu právě obec.1

  1. Hřbitovy v datech | Česko v datech (ceskovdatech.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.