Sokol získal od Kraje na opravu střechy sokolovny 180 tis.

Sokol Slatiňany získal od Kraje mimořádnou dotaci 180 tis. Kč na opravu střechy sokolovny.

Bylo schváleno na jednání rady pardubického kraje 25.5.2020 v rámci asi 3 mil. Kč rozdělených mezi 30 akcí různých sokolský organizací v kraji.

Podle bývalého starosty Miroslava Lebdušky se jedná o opravy rovných, bitumenových střech z roku 1937. V současné době je jejich stav již kritický. I. etapa proběhla v roce 2018 a vzhledem k rozsahu poškození a stáří budou práce pokračovat i v příštích letech. Finančně se podílí na opravách Pardubický kraj, město Slatiňany a Sokol Slatiňany. Poděkování patří Pardubickému kraji za finanční pomoc, městu Slatiňany za dotaci na činnost která nám umožňuje uvolnit více našich prostředků a zároveň nesmíme zapomenout poděkovat panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za jeho osobní pomoc.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.