Sokolové hledají jubilejní háje a památníky z roku 1928

Ze sokolského Župního zpravodaje únor-březen 2018:

Jubilejní háje sou rozmístěné po našich lesích, většinou s nápisem RČS 1918 – 1928. Jsou jich desítky a často o nich nevědí ani lesníci. Kamenné památníky, či větší mohyly zapomenuté v hustých lesních porostech. Jde o jubilejní háje, lesy a hájky, které byly vysazené při příležitosti 10. výročí existence Československa.

Na pokyn tehdejšího Ministerstva zemědělství č. 17061-V/17-1928 z února 1928, který doporučoval zakládat jubilejní háje a označovat je letopočtem 1928, vydalo již 15. února 1928 Ústředí ředitelství státních lesů a statků v Praze závazný pokyn, ve kterém se mimo jiné praví: “Aby důstojně a trvale oslavena byla památka prvního desetiletí Československé republiky také v lesích státních, ukládá se všem správám lesů, aby postarala se v jubilejním roce letošním, pokud možno v celé republice o založení jubilejních hájů a je, jako takové jednoduchými kamennými památníky, opatřenými letošním letopočtem – 1928 – trvale tak označila.”

Protože v letošním roce slavíme 100 let od založení Československa a čeští a slovenští sokolové stáli u zrodu československých legií a tím se nesmazatelně zapsali do historie naší země.

Pokud někdo ze čtenářů ví o nějakém takovém v háji v našem okolí, nechť to prosím sdělí panu Lebduškovi na tel. 607 089 410.

 

Podobnou aktivitou se také zabývá NADACE PARTNERSTVÍ A LESY ČR HLEDAJÍ HÁJE SVOBODY.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.