Solární vytápění Slunečního domu dožívá, ústav připravuje další postup 🗺

Dvě budovy Domova sociálních služeb za přejezdem na orelské silnici mají nezvyklý způsob vytápění: Jednu vytápí biomasa (dřevo, štěpky apod.) a druhou sluneční energie pomocí teplovodních solárních panelů, proto se také nazývá Sluneční dům1. Solární systém je však na hranici životnosti a je třeba řešit, co dál.

Proto Pardubický kraj zadal studii, která by měla navrhnout další postup.2

Situaci vysvětluje ředitel DSS, Miroslav Kubín: Životnost stávající, na domě instalované technologie, byla vypočtena na max. 30 let. A jak tak čas běží, tak letos pojedeme 28. topnou sezonu. Jsme tedy v podstatě na konci životnosti některých částí systému (např. nadzemního akumulátoru, tepelného čerpadla voda – voda aj.).

Za rok či dva už bude nevyhnutelné systém změnit. Zatím, po zkušenostech z jiných objektů, pracujeme s několika variantami ekologicky šetrných řešení, mj. i s možností instalace tepelného čerpadla vzduch – voda, takže bychom se do budoucna vyhnuli potřebě akumulační nádrže (ta stávající má objem 1 103 000 l).

Jinak musím konstatovat, že původní systém je zatím plně funkční, stále je to jediný zdroj tepla pro Sluneční dům, kde se nachází, ve třech podlažích, celkem 1 020 m2 vytápěných ploch.

Sousední objekt (bývalé chlévy) je pak stále vytápěn biomasou.3

 

  1. Sluneční dům – unikátní solární projekt – slatinak.cz[]
  2. Zpracování energetické studie pro zajištění rekonstrukce energetického – Hlídač státu. (hlidacstatu.cz)[]
  3. emailem 22/9/2023[]
Ekologie Sucho Událost Ústav
Vítězství, Slatiňany Mapa

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.