Návrh: Soutěž Rozkvetlé město

Líbí se Vám sousedova předzahrádka, jeho rozkvetlé okno? Nebo Vás při procházce po městě zaujaly květinové výzdoby restaurací, firem a dalších subjektů? Neváhejte a přihlaste je do naší soutěže právě Vy.

V Chrudimi vyhlašuje soutěž Rozkvetlé město od roku 2007 MěÚ Chrudim ve spolupráci s odborem investic a správy majetku, odborem školství a kultury a odborem životního prostředí MěÚ Chrudim. Cílem akce bylo povzbudit obyvatele v zájmu o zlepšení životního prostředí v jejich bezprostředním okolí. Do soutěže se tehdy přihlásilo dvanáct občanů. Dne 17. října proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, předání pamětních listů a finančních odměn výhercům.1

V Chrudimi jsou každoročně vyhlašovány kategorie:

  1. květinová výzdoba oken, balkónů a lodžií
  2. květinová výzdoba předzahrádek obytných, které jsou viditelné přímo z ulice

Hodnocení probíhá podle počasí od června do září 2014. Odborná komise hodnotí výsadby podle následujících kritérií:

  1. kompoziční uspořádání
  2. harmonie barev
  3. úroveň údržby (zaplevelení, kosení trávníku apod.)

Pro vítěze jsou v obou kategoriích obvykle připraveny dárkové poukázky.

  1. Kronika města Chrudim, rok 2007, strana 191; 15/5/2021[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.