Téma: Spalovny odpadu

Spalování odpady je rozšířené ve světě. Je ekonomicky zajímavé pro provozovatele, protože “zakázky mají zaručené”. Spalování redukuje objem odpadu k uložení a přepravě. Ale jedovaté složky nezničí, jen z části vypustí do odpadu a z části do popílku či jiného odpadu.

Energetický přínos je u plastu nebo papíru, ale je sporný směsného odpadu, jehož významná část je nehořlavá.

 

Napsat komentář