Téma: Spalovny odpadu

Spalování odpadu je ve světě rozšířené a to ať v rozvojových zemích, tak ve vyspělých. V těch vyspělých jsou často používána opatření pro snížení dopadu na životní prostředí. Ale i tam jsou diskuse o vhodnosti a dopadech. Spalování je objektivně ekonomicky zajímavé pro provozovatele, protože zakázky mají (často zákonem) zaručené a konkurence je velmi omezená, proto je třeba být obezřetný v nabídce informací pro a proti, která tímto může být ovlivněna.

mapa spaloven v ČR

Spalování redukuje objem odpadu na přibližně 1/10, hmotnost na 1/3. Nicméně jedovaté složky zničí jen z části, zbytek zůstane v odpadu a část se dostane do vzduchu. Popílek a popel je buď nutné skládkovat (někdy jako nebezpečný odpad), anebo se používá do stavebních materiálů, jako zásyp potrubí nebo podsyp cest, ze kterých se však také mohou uvolňovat nebezpečné látky.1

Energetický přínos je zřejmý u plastu nebo papíru (kde je se však ještě efektivnější recyklace), ale u směsného odpadu (jehož významná část je nehořlavá) je sporný.

Ze vzorků popílku z liberecké spalovny, který s největší pravděpodobností pochází z liberecké spalovny komunálních odpadů Termizo, která tuto směs strusky, popele a popílku prodává jako stavební materiál SPRUK. Popílek neskončil na skládce, ale byl vyvezen do volné přírody. Místo se nachází ve Frýdlantském výběžku.

Při hodnocení spaloven se někdy zapomíná na úniky při haváriích, nedokonalém spálení - viz obrázek, a jiných nestandardních událostech. To, že určitá spalovna při běžném provozu nevytváří v porovnání s jinými zařízeními příliš mnoho emisí, nic neznamená, pokud v ní pravidelně dochází k masivním havarijním únikům.

 

  1. arnika.org/stavebni-material-ze-spaloven-ohrozuje-zivotni-prostredi-ministerstvo-odmita-zakrocit[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.