Návrh: Společné tepelné čerpadlo pro halu i bazén

Tepelné čerpadlo dokáže vyprodukovat 3-4x více tepla, než spotřebuje v elektrické energii, čímž se dostává cena tepla pod 1 Kč/kWh.

Je s tím však spojena větší počáteční investice a je třeba uvažovat i životnost čerpadla, která je 10-20 let.

Výhoda tepelného čerpadla ve srovnáním se solárními panely je, že v době nejteplejších dnů, kdy není třeba topit nikde, lze tepelné čerpadlo snadno odstavit, soláry hůře.

V hale je problém s topením v zimě, zatímco v koupališti v teplých dnech počátku léta (červen) a koncem léta (srpen), kdy v hale ještě není třeba topit.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.