Návrh: Spolupráce koalice a opozice na městě

Podstatou demokracie je, že neurčuje předem jeden politický směr. Proto se ve volbách a při vládnutí utkávají, střetávají a porovnávají různé přístupy, hodnoty, vize. A voliči si vybírají. Více či méně racionálně…ale tak to je.

Nicméně město je jen jedno a rozhodnutí se také ve věcech města musí nakonec udělat nějaká, ač na ty věci jsou různé názory. Ideální je, když se podaří vyjednat takové řešení, které uspokojí většinu a ten zbytek uzná, že to má smysl, i když ne třeba pro něj výhodné.

K tomu je třeba konstruktivní opozice a vstřícná koalice. Čím méně je jednoho nebo druhého, tím horší je výsledný kompromis, tím méně kapacity je na řešení problémů města a tím méně sil na něj zbývá (a méně schopných lidí se na něm podílí). Proto má smysl věnovat energii a čas snaze o co nejlepší a nejkonstruktivnější spolupráce.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.