Správce nově vzniklých Sadů města Slatiňany se stal Daniel Vychodil

Rada města jmenovala Mgr. Daniela Vychodila správcem sadů města Slatiňany. Úlohou správce na základě uzavřené smlouvy o provedení práce bude zejména koordinace údržby a rozvoje sadů města Slatiňany (Třešňovka a sady na lokalitách „U křížku“ a „K Celní škole“). Tyto činnosti
vychází ze statutu městských sadů schváleného usnesením Rady města ze dne 19. září 2022.1

Ve své roli není zaměstnancem města, jeho funkce je částečně dobrovolnická a některé práce (koordinační a odborné) řeší po domluvě s městem dodavatelsky.2

V Třešňovce dále působí dobrovolníci. Jedna skupina pod vedením MUDr. Tuhého si vzala na starosti zalévání nově vysázených
stromků. Každý podzim organizuje místní skautské středisko ve spolupráci s městem, dobrovolníky a dalšími organizacemi výsadbu nových stromků.2

  1. Ozvěny 4/2023[]
  2. Daniel Vychodil: Sady Města Slatiňany – Ozvěny 4/2023[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.