Návrh: Spravedlivější plošný poplatek za odpady

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Varianta 1: 50% částky za domácnost, 50% za osobu

Legislativa aktuálně zná buď 100% platba za domácnost nebo 100% platba za osobu.1.

Nicméně je ještě jedna možnost, jak zohlednit obojí, a to vybrat jednu z variant, nastavit maximální cenu a tu druhou zapracovat jako slevu.

Varianta 2: děti platí 1/2 co dospělí

‚+ částka úměrnější produkci odpadů
+ spravedlivější
– znevýhodní jednotlivé domácnosti (politicky riskantní)
– nevzniká zainteresovanost na produkci jednotlivce
+ netřeba se obávat rozšíření černých skládek

Nejsilnější motivace jsou peníze. Čím více bude platba odpovídat produkci odpadu, tím více budou lidi motivováni ho méně produkovat.

Protože pokud produkuji málo odpadu a platím hodně, takže se snažím produkovat méně odpadu, ale i snížení třeba o 1/3 nemá moc efekt, ačkoliv jsem k tomu cenou více tlačen. Mnohem důležitější je motivovat toho, kdo produkuje hodně. Ale pokud platí málo, pak ho cena netlačí.)

U nás se odpad platí na hlavu stejně od kojenců po starce; což nezohledňuje, že je produkován přibližně z 1/2 na domácnost (tedy 4 členná domácnost nevyprodukuje v průměru 4x víc opadu než 1x členná, ale přibližně 2x); tedy poplatek by byl rozdělen.

Hrozbu černých skládek lze doplnit např. kontejnery.

Jinak kromě dětí mezi 1 a 3mi lety jsou významní producenti odpadu také psi od 0 do 20 let, kteří produkují sice méně (1 kg na 6 kg živé hmotnosti týdně *1), ale za to po celý svůj život, takže stojí za úvahu do vzorce za odpad zapracovat i psy, anebo do poplatku za psa zahrnout i podíl na platbě za komunální odpad (pokud ji tedy chceme mít více spravedlivou obecně a ne jen pro někoho).

  1. Vít Steklý 2/2023 osobně[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.