Srážka s chodcem s lehkým zranění na rohu TGM a Nádražní

Datum nehody 6.5.2013 09:45 pondělí
Druh pozemní komunikace silnice 1.třídy
Číslo pozemní komunikace 37

GPS: -646226, -1074307

Charakteristiky řidiče vozidla a příčiny nehody

Zavinění nehody
chodcem
Kategorie řidiče
s řidičským oprávněním skupiny b
Vnější ovlivnění řidiče
řidič nebyl ovlivněn
Alkohol u viníka nehody
ne
Stav řidiče
dobrý -žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Charakteristiky následků osob – stav do 24 hod

Usmrceno osob (počet)
0
Lehce zraněno osob (počet)
1
Těžce zraněno osob (počet)
0
Charakteristiky vozidla, viníka nehody a následků nehody na vozidle

Počet zúčastněných vozidel
1
Výrobní značka motorového vozidla
FIAT
Vozidlo po nehodě
nedošlo k požáru
Celková hmotná škoda (100 Kč)
0
Únik provozních, přepravovaných hmot
žádné z uvedených
Druh vozidla
osobní automobil bez přívěsu
Rok výroby vozidla
97
Vlastník vozidla
soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti
Škoda na vozidle (100 Kč)
0
Způsob vyproštění osob z vozidla
nebylo třeba užít násilí
Charakteristiky druhu nehody a podmínek nehody

Charakter nehody
nehoda s následky na životě nebo zdraví
Druh srážky jedoucích vozidel
nepřichází v úvahu, nejde o srážku jedoucích vozidel
Hlavní příčiny nehody
nezaviněná řidičem
Stav povrchu vozovky v době nehody
povrch mokrý
Povětrnostní podmínky v době nehody
déšť
Rozhledové poměry
dobré
Situování nehody na komunikaci
na jízdním pruhu
Místní úprava přednosti v jízdě
žádná místní úprava
Směrové poměry
přímý úsek
Druh křižující komunikace
neurčeno
Směr jízdy nebo postavení vozidla
jedoucí – proti směru staničení na komunikaci
Druh nehody
srážka s chodcem
Druh pevné překážky
nepřichází v úvahu, nejde o srážku s pev.překážkou
Druh povrchu vozovky
živice
Stav komunikace
dobrý, bez závad
Viditelnost
ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Dělení komunikace
dvoupruhová
Řízení provozu v době nehody
žádný způsob řízení provozu
Specifické objekty v místě nehody
žádné nebo žádné z uvedených
Místo dopravní nehody
mimo křižovatku
Smyk
ne

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.