Srovnání produkce odpadu za 2021 s průměrem v ČR

Třídění třídění třídění. Už to je otrava, pořád někdo agituje. Copak to už nestačí?

Stejně jako u nepořádku, stačí jeden rozšlapaný rohlík v jinak perfektně uklizené kuchyni, aby bylo jasné, že pořádek tam není. Komu nevadí nepořádek (třeba zahrabaný ve skládce), pak je dobré připomenout, že v odpadu je spousta energie, a to jak použitého na výrobu (která ze s částí získá zpět recyklací), tak i v hmotě samotné (při spálení). Energie není nikdy dost, čím více se jí ušetří, tím méně se jí spotřebuje. A nakonec nejsme na zemi sami a i naši potomci a následné generace by rády užívali darů Země, tak jimi snad nemusíme sobecky plýtvat.

Srovnání je asi samo-vypovídající. V třídění máme ještě veliké rezervy. Přitom mezi tříděný odpad se berou jen kusy nad 4cm, menší i plasty se tolerují do směsného.

Největší rezerva je v bioodpadu a spalitelném (hnědá).

Opravdu mistři jsme v produkci kovového odpadu > slatiňanská domácnost vyprodukuje 4x více kovu, než průměrná česká (my asi i mlíko kupujeme v plechu)… ba ne – zde se jedná o fígl, kde město si zlepšuje čísla o třídění tím, že do kovu zahrnuje vše co se vybere ve sběrně.

Papír se celkem daří třídit, samozřejmě skoro polovinu dělá také výkup.

Plasty ještě kulhají (a to v tom státním průměru jsou jen velké kusy nad 4cm, zatímco u nás je vše, co se sebere).

Ve skle jsme v průměru.

Ale celkové množství odpadu je dost vyšší, než průměr (z roku 2018).

No prostě máme rezervy.

Agitace si myslím je dostatečná, kdo chce třídit, ten třídí. Problém bude u těch, kteří třídit nechtějí. Nechceme-li represi a mávat nad tím rukou, pak se budeme muset zamyslet nad nějakou motivací. Samozřejmě motivace něco stojí i nás, kteří ji nepotřebujeme. Berme to jako cenu za to, že tu bude pořádek.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.