Veřejné seznámení se záměrem stavby chodníku ve Švermově ul.

V souvislosti s připravovaným záměrem vybudování nového chodníku v ulici Švermova si Vás tímto dovolujeme pozvat na VEŘEJNÉ SEZNÁMENÍ s uvedeným záměrem, a to ve středu dne 11. 3. 2020 od 16.00 hodin na Městský úřad Slatiňany, sál Zastupitelstva za účasti místostarosty, vedoucího OVŽP a případně dalších účastníků.

Návrh situačního nákresu můžete nalézt na webových stránkách města pod odkazem „Výhledové projekty“ pod názvem Nový chodník pro Švermovu ulici.


plán chodníku bez úseku před parkovištěm

Návrh nového chodníku ulice Švermovy navazuje na úseky ulice, kde je již v současnosti chodník vybudován, a proto je celkově veden po západní straně ulice. Původní záměr počítal s chodníkem od penzionu Bonet až ke křižovatce s ulicí Družstevní. Nicméně na základě podaných námitek občanů z bytového domu č.p. 753-754 v rámci územního řízení, kdy důvodem byl nesouhlas s pokácením několika stromů, byl na základě rozhodnutí Rady města úsek chodníku před bytovým domem č.p. 753-756 z projektu vypuštěn. Chodci tak budou používat stávající chodník podél tohoto bytového domu.

Součástí realizace stavby nového chodníku bude též umístnění nových osvětlovacích těles s LED úsporným osvětlením s možností regulace kuželu dopadu světla, které eliminuje nežádoucí dopad světla do oken domů (tzv. světelný smog).

Původní předpokládaný termín realizace stavby byl stanoven na rok 2020, ale vzhledem k podaným námitkám v rámci územního řízení se předpokládá stavební realizace v roce 2021.

Koordinační situační výkres (PDF)

Zápis (poznámky) sem bude doplněn do týdne.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.