13. Zasedání zastupitelstva

13. ledna 2021 od 16h v zasedací síni radnice.

(kurzívou dodatečné)

Účast 17 osob, omluveni: Málková, Fryšová, Rulík, Drahokoupil

 1. odsouhlasení programu
 2. koupě chaty č.ev. 92 na Borku
  1. 17 hlasů proti
 3. koupě chaty č.ev. 96 na Borku
  1. 17 hlasů proti
 4. změna rozpočtu na 2020
  1. starosta: vyšší náklady na městské lesy
  2. 17 hlasů pro
 5. změna rozpočtu na 2021
  1. starosta: peníze, které zbyly z loňského roku a byly převedeny na rok 2021; dorozpočtování ozdobné zakrytování klimatizačních rozvodů v obřadní síni, PD na stavební úpravu části ulice Medunova včetně veřejné osvětlení s cílem dokončit uceleně rekonstrukci ulice, dále pak na úhradu zvýšených nákladů na ošatné. Dále účetní operace převádějící finanční prostředky přijaté v rámci dotace v roce 2020 do roku 2021 1
  2. 17 hlasů pro
 6. Záměr prodeje pozemkové parcely č.712/100 v kat. území Slatiňany
  1. část parčík u vedle nádraží vedle Recyklingu nedávno získaný od ČD za účelem stavby parkoviště
  2. tento záměr se řešil na předminulém zastupitelstvu 7/10/2020, žádal Recykling o část parčíku ho zastupitelé všemi hlasy zamítli.
  3. Nyní je stejný zájemce jen nižší výměra, pro rozšíření administrativní budovy1 – minule chtěli celý pozemek – menší část 2 – 208 m2
  4. 17 hlasů proti
 7. pověření starosty jednáním s NHK Kladruby o směně pozemků
  1. pozemky v aleji Kaštanka pro její revitalizaci, která je teď tímto blokovaná a dále pozemky u Švýcárny
  2. Město hodlá dokončit podle zpracovaného projektu výsadbu stromů v „Kaštance“. Většina pozemků je však ve vlastnictví Národního hřebčína Kladruby nad Labem s.p.o. (NHK), který výsadbu na svých pozemcích neumožní. Dále je třeba získat do vlastnictví pozemky okolo Švýcárny, které jsou rovněž ve vlastnictví NHK.
   1. Jednání s NHK je problematické. Již v minulosti město mělo současně prodat i koupit pozemky. Město pozemky prodalo a za nakupované pozemky zaplatilo, avšak NHK od prodeje ustoupil. Trvalo potom mnoho měsíců, než NHK peníze vrátil. Jednalo se o pozemky u Švýcárny.
   2. I v současné době je situace složitá. NHK několikrát změnil názor na způsob prodeje (zdali dvě kupní smlouvy, nebo jedna směnná smlouva).
   3. NHK předložil městu vypracované znalecké posudky na pozemky, které by měly být směněny.  Navrhovaná plocha od NHK je cca 4,5 x větší než pozemky, které by město mělo získat. Vzhledem k bonitě jednotlivých pozemků dle zpracovaných posudků, je pro město nevýhodná.
    Konkrétně město by prodalo pozemky o výměře 16020 m2
    za 30Kč/m2 a prodalo by pozemky o výměře 3576m2 za 129Kč/m2 (dle cenového předpisu) resp. za 153Kč/m2 Kč. podle ceny obvyklé
   4. Z pohledu města se jeví cena některých pozemků pro město nevýhodná (konkrétně pozemků u Švýcárny) 3
   5. 17 hlasů pro
 8. různé
  1. starosta se sešel s p. Drobílkem ohledně směny pozemků ve Škrovádě; Drobílkovi pozemek u školy prodávat nechtějí, ale u cesty od křížku ke kompostárně anebo zprostředkovat výměnu pozemku u kompostárny. (viz bod  minulého zastupitelstva)
  2. Brůžek: poznámky k územním plánu
   1. diskutovalo se o možnosti vypracování znaleckých posudků od společnosti KVB k námitkám týkající se územního plánu. Na základě této diskuse byla Rada města pověřena zadáním zpracování kvalifikovaného odhadu rizik spojených s nevyhověním některých podaných námitek.1
  3. Vychodil: seminář o zdravé krajině
 9. diskuse
  1. nic

 

 1. Ozvěny 2/2021[][][]
 2. IJ 8/1/2020 e-mailem[]
 3. veřejné podklady[]

Odkaz: Ozvěny 2/2021

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.