st 15.1.2020 Zasedání zastupitelstva

 1. Program
 2. Změna mandátu obsazení zastupitelstva
  1. obdržel dne 31.12.2019 starosta města písemnou rezignaci člena
   zastupitelstva obce Vítězslava Kolka na jeho mandát. nastoupil na jeho místo dnem 1.1.2020 Ing. Zdeněk Kocián.
 3. Záměr prodeje parcely 651/1 Škrovád
  1. pro Škrovád v katastru Zadaná parcela nebyla nalezena
  2. jedná se o katastr Slatiňany
  3. pruh pozemek 651/1 za Terezou
  4. Parcelní číslo: 651/1 Výměra [m2]: 1958 Druh pozemku: orná půda
  5. podle důvodové zprávy je Záměr prodeje předán opakovaně, Naposledy na zasedání zastupitelstva ze dne 14. 12. 2016, kdy nebyl záměr prodeje předmětné části pozemku schválen.
  6. Žádost o odprodej předmětné části pozemku doručili majitelé pozemků přiléhajících k předmětnému pozemku. Každý ze jmenovaných žádá o odprodej části předmětného pozemku přiléhající ke své nemovitosti. 
  7. Dříve se jednalo o polní cestu spojující jednotlivé okolní polnosti. Část pozemku je pronajatá k zemědělskému obhospodařování a část je část manipulační plochy před prodejnou látek Tereza.
  8. Dle územního plánu je pozemek součástí plochy smíšené, umožňující výstavbu objektů pro bydlení a občanskou vybavenost. Pokud by měla být předmětná část pozemku prodána, je nezbytné řešit, jak by byla přístupná zbývající část pozemku (po oddělení části k prodeji) a zároveň
  9. by bylo žádoucí mít již schválenou realizovatelnou trasu připravované splaškové kanalizace Kunčí
  10. zástupce majitelů Ing. Tomáš Jehlička osobně nabízí připojení do jejich kanalizace výměnou za možnost odkoupení pozemku
   1. kanalizace dostatečný průtok – splňuje – vakem
   2. město chce přístup k pozemkům
   3. plánované využití – rozšíření pozemků – jen o ten pásek, anebo předpokládáte rozšíření i do další
   4. majitelé nabízí věcné břemeno, ale i směna připadá v úvahu
 4. Změna rozpočtu 2019
 5. Změna rozpočtu 2020
 6. Pověření zastupitelů oddáváním
  1. aktuálně jich bylo 5, jedním
  2. tento bod byl vypuštěn, protože podle zákona náleží radě – rada bude řešit sama
 7. Bezúplatný převod pozemku pro rekonstrukci oválu
  1. Parcelní číslo: 189/1; patří spartaku
  2. Město chce požádat o dotaci na rekonstrukci, ale dotace je jen na majetek města, ne pro majetek spartaku. Současný škvárový ovál by běžci chtěli rekonstruovat
 8. Záměr prodeje parcely 357/21 Slatiňany
  1. podlouhlý pozemek evidovaná jako potok v Presích od hlavní silnice podle ústavu
  2. Parcelní číslo: 357/27 Obec: Slatiňany [572268] Výměra [m2]: 539; Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené
   Druh pozemku: vodní plocha; v majetku Pavla Pluhaře 
  3. zřejmě jde o sousední pozemek v majetku města, o prodej požádala společnost uvažující výstavbu Seniorparku
  4. katastrální mapa v Presích cesta v poli od hlavní – Pluhař
 9. Volba členů výborů
  1. Do kontrolního výboru pravděpodobně bude zastupitelstvem zvolena Dagmara Fryšová a do Výboru pro životní prostředí hasič František Rulík ze SNK.
 10. Různé
  1. Návštěva ředitele památkového ústavu – ředitel územní památkové správy pro HK, LB a PU kraj
   1. poděkování za toleranci rekonstrukce zámku
   2. stál kolem 100 mil. Kč. (dotace + příspěvek)
   3. vícepráce v zámeckém parku – památkový ústav doplatil nad rámec 12 mil. Kč.
    1. sucha, kůrovec
    2. zpoplatnění části parku
     1. vstup do areálu 30 Kč za vstup a permanentka 100 Kč
    3. Slatiňanské pozastavení letos ještě nebude, aby se stabilizovaly trávníky, ostatní akce už ano
 11. Diskuse

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.