st 5.2.2020 seznámení občanů se záměrem rekonstrukce východní části Medunovy ulice

v souvislosti s připravovaným záměrem rekonstrukce části ulice Medunova si Vás tímto dovolujeme pozvat na VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ uvedeného záměru, a to ve středu dne 5. 2. 2019 od 16.00 hod na Městský úřad Slatiňany, zasedací síň za účasti místostarosty, vedoucího OVŽP a zpracovatele projektu.

Návrh situačního nákresu můžete nalézt na webových stránkách města pod odkazem „Výhledové projekty“ (http://www.slatinany.cz/vyhledove_projekty.php) a to pod názvem Investiční záměr rekonstrukce části ulice Medunova

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.