Návrh: Hradit podle počtu svozů

Platba je pak úměrná množství produkovaného odpadu.

Přesná evidence svozů se může také hodit při přesnějším účtování svozové společnosti počet svezených nádob.

Řešení lze doplnit kontejnery na směsný odpad u sběrného dvora a v místních částech, kteří eliminovat tvoření černých skládek (oficiálně mohou být třeba na nadměrný odpad).

Varianty řešení

1. 6 samolepek na poplenici za různé ceny

malá popelnice/velká popelnice x co týden/2týdny/3 nebo 4 týdny

Rozdíl v cenách musí být patrný, aby byla motivace šetřit.

 

2. Evidence počtu vyvezených popelnic (čip, čárový kód, samolepka, dle č.p.)

Obsluha by skenovala nebo odškrtávala v seznamu každou vyvezenou popelnici a za tu by se roční částka na příští rok zvedla o 12,5Kč * počet lidí v domácnosti (děti by se brali za půl) Kč a ta by se přičetla k základu 150Kč na osobu) anebo pevná cena za malou popelnici a za velkou popelnici – 2 druhy samolepek. Takový systém připravují např. v Bakově nad Jizerou.

3 kombinace 1 a 2: 2 samolepky podle velikosti poplenice + evidence svozu

Jen vyndaná malá popelnice zapsána obsluhou a vyvezena a evidována.

V případě poruchy čtecího zařízení by si zapisovali ručně (řidič) – bude méně popelnic, tím se ušetří čas.

Lidi by si museli hlídat, jak popelnici předloží k vyvezení, aby popeláři neevidovali prázdné popelnice

4. švýcarský model – odpad se platí v ceně za pytel

V obchodě si občan koupí nezaměnitelně označený pytel (dvě velikosti za 0,5 a 1,0 CHF), ty plní. Pytle pak hází do kontejnerů nebo je nechá u domu. Popeláři pak kontejnery vybírají a berou jen tyto pytle, ostatní nechávají. Černé skládky v okolí dotyčný nezaregistroval (svědectví z okolí Curychu 2014)

Jeden komentář u “Návrh: Hradit podle počtu svozů

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.