Stanovení termínů jednání s účastníky architektonické soutěže

Rada města Slatiňany
projednala na své 102. Schůzi dne 26. 3. 2018:

Jednací řízení bez uveřejnění (dále JŘBU) pro výběr zhotovite-
le  projektové  dokumentace  na  „Revitalizaci  Kabeláčova  mlýna
ve Slatiňanech“ (stanovení termínů jednání s třemi nejvýše umís-
těnými účastníky architekt. soutěže – příprava projekt. dokumen-
tace)

Odkaz: Ozvěny 5/2018 1.5.2018

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.