Stanoveno vstupné na plovárnu

Stanoven a navržen obci řád plovárny. Cena sezónního lístku pro 1 osobu činila 15 Kč, pro čtyřčlennou rodinu 33 Kč. Jedno koupání pro dospělé 50 h, pro děti 30 h. Školní mládež za dozoru učitelů měla koupání zdarma.

Určeno, v kterých hodinách podle pohlaví  e plovárna otevřena. Například ženy od 8–10 hodin dopoledne a od 2–4 hodin odpoledne.

Odkaz: Ozvěny 12/2018 – Petr Kolek – Stalo se v Slatiňanech v roce 1924

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.