Stará dřevěná lávka byla s pomocí armády přesunuta ze Škrovádu k Výmolu

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.
Tento článek není dostatečně ozdrojován a může tedy obsahovat informace, které je třeba ověřit.
Jste-li s popisovaným předmětem seznámeni, pomozte doložit uvedená tvrzení doplněním referencí na věrohodné zdroje.

Někdy kolem roku 1970

přesun dřevěné lávky ze Škrovádu před jez pod Výmolem
přesun dřevěné lávky ze Škrovádu před jez pod Výmolem
přesun dřevěné lávky ze Škrovádu před jez pod Výmolem
přesun dřevěné lávky ze Škrovádu před jez pod Výmolem

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.