Téma: Starosta Slatiňan

Starosta: stojí v čele úřadu a odpovídá za jeho činnost.1

Pravomoci a povinnosti

Plní řadu funkcí, především:2

 • reprezentuje a zastupuje obec navenek, účastní se jednání mezi jednotlivými obcemi apod.
 • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce, podepisuje zápis z jednání zastupitelstva obce
 • podepisuje právní předpisy obce (ale nerozhoduje o jejich vydání)
  pokud obec nemá tajemníka, sjednává a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat
 • Úplný výčet pravomocí starosty viz § 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Starosta proto sám nemůže:2

 • vydávat obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
 • rozhodovat o prodeji nemovitosti v majetku obce
 • poskytovat dary nebo dotace z rozpočtu obce
 • schvalovat rozpočet obce nebo jeho změny
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda
 • zřizovat a rušit odbory a oddělení obecního úřadu
 • zřizovat výbory
 • Úplný výčet vyhrazených činností viz § 84 – § 85 a § 102 odst. 2 zákona o obcích.

O těchto věcech rozhoduje zastupitelstvo a případné rozhodnutí vydané starostou v těchto věcech je nicotné (nemá žádné právní účinky) nebo neplatné.

 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLATIŇANY s účinností ode dne 1. září 2020.[]
 2. Obec KRNSKO – Pravomoci a povinnosti starosty[][]

Jeden komentář u “Téma: Starosta Slatiňan”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.