Téma: Statut městských sadů

Sady „U Křížku“ ve Škrovádu a u silnice směrem k „Celní škole“

Tyto sady byly v letech 2017–2019 obnoveny díky iniciativě místního skautského střediska a občanské veřejnosti. Na základě usnesení zastupitelstva města vydala dne 24. 8. 2022 rada města statut městských sadů. Rozvádí podmínky péče o sady města Slatiňany následujícím způsobem.

Povinnosti města

 1. Pro efektivní údržbu a rozvoj těchto sadů rada města jmenuje a odvolává správce městských sadů (z vlastních řad nebo dodavatelsky či smluvně)
 2. Vyčlenit potřebné prostředky na údržbu a rozvoj sadů města Slatiňany
 3. Poskytovat nezbytnou součinnost a podporu při plnění povinností správce

Povinnosti správce

 1. Koordinuje údržbu a rozvoj sadů města Slatiňany a všechny
  níže uvedené aktivity.
 2. Připraví podklady pro zadání zpracování plánu péče na období
  10 let.
 3. Zpracuje plán výsadby a údržby pro každý kalendářní rok, který
  vychází z dlouhodobého plánu péče (do konce září).
 4. Zpracuje požadavek do rozpočtu pro následující kalendářní rok (do konce září)
 5. Zabezpečí komunikaci správce se zainteresovanými subjekty ohledně plánu výsadby a údržby (město, hřebčín, AOPK, občanské iniciativy a dalších)
 6. Koordinuje zálivku nově vysázených stromů dle počasí v daném roce
 7.  Zajistí řez nově vysázených stromů
 8. Koordinuje provedení udržovacího a zdravotního řezu starých stromů
 9. Koordinuje kosení nedopasků a nespásaných ploch v případě Třešňovky.
 10. Koordinuje odstraňování popadaných větví, řešení rozlomených stromů, případné nutné kácení
 11. Koordinuje kosení a úklid trávy v případě sadů „U Křížku“ ve Škrovádu a u silnice směrem k „Celní škole“.
 12. Kontroluje provedení jednotlivých prací.
 13. Do výsadby i dalších aktivit zapojuje občanskou veřejnost.
 14. Komunikuje se zainteresovanými institucemi, dobrovolníky i občanskou veřejností
 15. Spolupráce ve všech zmíněných bodech s MĚÚ Slatiňany, referentem dopravy a životního prostředí a vedoucím údržby.

Realizace jednotlivých prací

 1. Řezy stromů se řeší dodavatelsky v nutné předem domluvené
  míře.
 2. Kosení se řeší buď údržbou města, dodavatelsky nebo kombinací.
 3. Kosení nedopasků se zajistí dle pachtovní smlouvy s hřebčínem.
 4. Odvoz pokosené shrabané trávy zajistí údržba města.
 5. V zalévání se využívá kombinace spolupráce města (dovoz nádrže, využití dodavatelských služeb) a práce dobrovolníků.
 6. Odvoz popadaných větví, vyvrácených kmenů zajistí údržba města

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.