Nová Modela – stavba kulturního domu s knihovnou – volby 2022

V roce 2015 koupilo město budovu bývalé Modely a Kabeláčova mlýna pod zámkem, aby tato cenná lokalita byla zachována pro veřejnost1. Po zamítnutí několika návrhů rozhodlo, že zde vybuduje kulturní centrum. V architektonické soutěži vybralo návrh kulturního domu s klubovnami, dvěma sály, infocentrem a knihovnou v obrysech stávající mlýnice 14 x 15m, což jsou asi 3/4 sálu v Sokolovně bez prostoru zabraného na šatny. Toto řešení podporovala většina tehdejších zastupitelů2. Dosud tento projekt vyšel na 11 mil.3, celkové náklady na stavbu včetně úprav okolí a vybavení jsme v roce 2020(všechny částky zde uvažuji v hodnotách roku 2020, abychom je mohli srovnávat – pro promítnutí do dneška či za pět let je navyšte o inflaci4) odhadli na 100 mil. Kč5 s dalšími 3-5 mil. ročně navíc na provoz6.

Město čeká s realizací na nový územní plán, aby z parčíku s pomníkem mohlo udělat parkoviště, a na dotaci na regeneraci starých průmyslových objektů (brownfieldů).

Výhled pro Slatiňany není moc dobrý. Nejoptimističtější varianta je, že město získá dotaci (která těžko bude přes 30 milionů7), tak při 20 milionech ročně v rozpočtu na investice se ve městě čtyři roky na nic nesáhne. A nebo půjdeme do úvěru, který třeba na 15 let odčerpá 1/3 z prostředků na investice. Ale ani odkládání není zadarmo, třeba letos stála jen oprava zborceného náhonu8 2,8 milionu korun. Dále ve vítězném projektu není ani dostatečně vyřešeno parkování: parkoviště místo parčíku a na dvoře nestačí, část parkovacích kapacit má být sdílena na novém parkovišti u Spartaku, i když se dá předpokládat, že návštěvníci budou parkovat spíš u mnohem bližších bytovek na Starém náměstí.

Přitom se zdá se, že nový kulturní dům ani není nějaká nutnost: kromě drobných výhrad jako jsou výška pódia9 či vnitřní vzhled1011 Sokolovna a Společenský dům vesměs vyhovují. V Sokolovně je ještě prostor k rozvoji např. na půdě a na zahradě, dokonce jsou k dispozici projekty pro vznik kluboven, šaten a nové restaurace, takže se zdá, že přidaná hodnota Nové Modely nebude příliš veliká.

Jste pro pokračování tohoto projektu i bez dotace, nebo chcete čekat na dotaci klidně i mnoho let, anebo tento projekt shledáváte pro Slatiňany nerozumný a budete usilovat i jiné využití12 tohoto prostoru a nedostatky pro kulturní zázemí byste řešil spíš přispěním na dotažení neuskutečněného rozšíření sokolovny13?

Minulé volební programy

Tématu se věnovaly tyto strany, vybírám pouze relevantní a měřitelné sliby:

SNK bylo pro zahájení rekonstrukce „Modely“.14

ODS+TOP09 slibovalo přehodnotit využitelnost a ekonomickou náročnost provozu navrhovaného projektu revitalizace Kabeláčova mlýna.15.

Komouši byli také pro kulturák.16

Nové volební programy

TOP09+ODS je pro odložení rekonstrukce, která by při současných cenách na dlouhou dobu zatížila rozpočet města.17

SNK je ochotno podpořit a realizovat pouze v případě získání významné dotační podpory ze strany státu nebo EU.18

Stejně i Sedma je pro přestavbu bývalé Modely na městské kulturní zařízení pouze v případě získání dotace.19

Názory kandidátů

Stanislava Sejkorová (SNK) je pro dokončení všech rozpracovaných projektů20.

Milan Chalupník (SNK) chce ještě více podpořit kulturní aktivity ve Slatiňanech21.

Daniel Vychodil (Sedma) by kulturní centrum budoval pouze v případě získání výhodné dotace, jinak mlýn zakonzervoval a čekal.

Jaroslav Slanina (SPD) by než muzeum či kulturní dům objekt využil ke stavbě sociálních bytů, které ve Slatiňanech nemáme.22

Dotázáni byli před vydáním článku kandidáti z každé kandidující strany23.

 1. Město koupilo mlýn – slatinak.cz[]
 2. Projekt na kulturní centrum za 3,5 milionu – slatinak.cz[]
 3. Výdaje města spojené z Modelou – slatinak.cz[]
 4. Kalkulačka inflace 2022 | MONETA Money Bank[]
 5. Město tají cenu Nové Modely, včetně zařízení se může vyšplhat ke 100 milionům – slatinak.cz[]
 6. v roce 2017 doplácelo Hlinsko na MFC 4,5 mil Kč 480.pdf (mfc-hlinsko.cz)[]
 7. místostarosta o poslední výzvě v Projekt na kulturní centrum za 3,5 milionu – slatinak.cz[]
 8. Město opraví sesutou zeď nad náhonem u Modely – slatinak.cz[]
 9. Dopis městu s připomínkami k zařízení Nové Modely – slatinak.cz[]
 10. Projekt na kulturní centrum za 3,5 milionu – anketa mezi zastupiteli – slatinak.cz[]
 11. rozvoj knihovny a infocentra – Kastelán vítá záměr přestavět Modelu na kulturní centrum – slatinak.cz[]
 12. viz Návrhy v Rekonstrukce Kabeláčova mlýna – slatinak.cz[]
 13. Město odkoupí od Sokola pozemek pod MŠ – slatinak.cz[]
 14. SNK – volební program 2018 – slatinak.cz 4[]
 15. TOP09 a ODS – volební program 2018 – slatinak.cz 5.4[]
 16. KSČM – volební program 2018 – slatinak.cz bod 5.[]
 17. Předvolební leták ODS+TOP09 Za lepší Slatiňany 2022 – Program – slatinak.cz Rozpočtově odpovědné hospodaření[]
 18. Volební program 2022 – SNK ED – slatinak.cz[]
 19. Volební program 2022 – Sedma – slatinak.cz[]
 20. FB SNK[]
 21. FB SNK[]
 22. osobně 13.8.2022[]
 23. SNK: IJ, MC, FR, SS, PH, RR, ZK, MŠ; Sedma: JP, DV, JB, DD, JP, JŠ, VP, LM, JP; ODS+TOP09: SŠ, VS, MM, JS, JU, ML ; lidovci: DP, DH, MD, AP, DP; Vraníci: MH, JK, PŠ; SPD: JS, JB, BN,  dotázáni e-mailem 14.8.2022[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.