Stavba sil ve Škrovádě: Krajský úřad zrušil rozhodnutí stavebního úřadu

Krajský úřad Pardubického kraje na základě odvolání některých sousedů a města Slatiňany opět zrušil rozhodnutí Městského úřadu Slatiňany, odboru výstavby a životního prostředí, kterým byl schválen stavební záměr Národního hřebčína Kladruby nad Labem (dále jen „Hřebčín“) výstavby zásobníků obilí Slatiňany – Škrovád včetně malé posklizňové linky a stavebních úprav stávajícího skladu v areálu Hřebčína ve Škrovádě, se kterým kategoricky nesouhlasí mnoho obyvatel i návštěvníků Slatiňan.

Znamená to, že Hřebčín sila ve Škrovádě nepostaví?

Řízení se vrací stavebnímu úřadu do Slatiňan k novém projednání, během něhož by měla být zajištěna nová závazná stanoviska, která byla v průběhu odvolacího řízení shledána vadnými. Jedná se o závazné stanovisko Městského úřadu Chrudim, odboru školství, kultury, sportu a památkové péče, úseku památkové péče a závazné stanovisko Městského úřadu Chrudim, odboru územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování.

Pokud budou nově vydaná závazná stanoviska výše uvedených úřadů kladná, může stavební úřad ve Slatiňanech vydat nové stavební povolení, kterým stavbu sil ve Škrovádě již po třetí povolí.

Nadějí obyvatel a návštěvníků Škrovádu i přilehlého okolí tak zůstává možnost, že zástupci Hřebčína od svého záměru postavit sila uprostřed zástavby rodinných domků upustí. Ke změně názoru by vedení Hřebčína mohla vést celá řada okolností, mezi kterými může být petice podepsaná mnoha obyvateli nesouhlasícími s výstavbou, rozhodnutí zastupitelů, že se stavbou sil nesouhlasí, nebo v médiích propíraná nehospodárnost celého záměru.

Již na jaře letošního roku ředitel Ing. Machek na jednání se zástupci města deklaroval, že hřebčín nyní přistoupí pouze k opravě stávající technologie a zároveň nadále bude jednat s městem o případných jiných možnostech či změnách jejich investičního záměru. K žádnému dalšímu jednání dle dostupných informací prozatím nedošlo.

To, jestli Hřebčín sila mezi rodinné domy ve Škrovádě postaví, tedy ukáže až čas.

 

enclosure = https://www.slatinak.cz/wp-content/uploads/Sila-Skrovad.mp4
8539584
video/mp4

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.