Téma: Rekonstrukce veřejného osvětlení v Nádražní ulici od nádraží ke Švermově

Rada města Slatiňany 15. 6. 2022 dorozpočtovala 32 800 Kč na zpracování  dokumentace pro provedení stavby.1

Nyní máme zpracovanou PD a probíhá výběr zhotovitele na rekonstrukci VO, jelikož je v havarijním stavu a už hrozí, že nedostaneme revizi. Dále pak je to nutné z hlediska ulice Klášterní a Švermova, aby mohly ulice bezproblémově svítit, tak se vše musí propojit. V Nádražní děláme sloupy a chceme zadat studii v intencích koncepce dopravy. Takže pokud budeme na radnici po volbách, tak dále chceme pokračovat v rekonstrukci ulice a ne zůstat jen u nového VO. A chceme pokračovat dle schválené dopravní koncepce. 2


Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna veřejného osvětlení (stavební a montážní práce) v části ulice Nádražní Slatiňany“ vybrala Rada města jako zhotovitele společnost Mopos Communications, a. s., s nejnižší nabídkovou cenou 552 863 Kč vč.
DPH. Do soutěže se přihlásili celkem 2 uchazeči o zakázku.3

  1. Rada města Slatiňany projednala na 131. schůzi – slatinak.cz[]
  2. S.Šťastný místostarosta emailem 11/9/2022[]
  3. Rada města Slatiňany projednala na 142. schůzi – slatinak.cz[]

2 komentáře u „Téma: Rekonstrukce veřejného osvětlení v Nádražní ulici od nádraží ke Švermově“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.